Till innehåll
Besökare i forskarsalen. Foto: Frida Winter

Regionarkivet

Regionarkivet

Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering.

Aktuellt

Leveranser av friskolebetyg

Publicerad 21 juni 2022
Till hösten är det dags för friskolor att leverera betyg till Regionarkivet. Vi kommer att skicka ut information till skolorna efter sommaren om allt som rör dessa leveranser. Om du redan nu vill förbereda arbetet kan du läsa mer i Regionarkivets handledning Leverera analoga arkiv.
${loading}