Två medarbetare samarbetar. Foto: Frida Winter.

Arbeta med arkiv


Här finns information för dig som arbetar med arkiv- och informationshantering. Kanske arbetar du inom VGR, Göteborgs Stad eller inom en fristående verksamhet som barnavårdscentral, skola eller tandvårdsklinik. Här finns också information för dig som har hand om föreningsarkiv.

Allt arbete med arkiv inom offentlig verksamhet utgår från grundlagen tryckfrihetsförordningen (TF). Den säger att vi alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna öppenhet är en förutsättning för Sveriges demokrati. 

För att det ska vara möjligt för människor att utöva rätten att ta del av allmänna handlingar behöver vi ha en god arkiv- och informationshantering. Och vi som arbetar inom offentlig verksamhet har ett viktigt uppdrag att se till att rätt information bevaras och går att hitta. Regionarkivet finns här för att stötta och vägleda dig.

På de här sidorna hittar du information som underlättar ditt viktiga arbete.