Generella bevarande- och gallringsbeslut

Här hittar du Arkivnämndens bevarande- och gallringsbeslut som gäller för alla myndigheter inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Beslut för alla myndigheter i Göteborgs Stad 

Så använder du generella gallringsbeslut när Ciceron införs

När din myndighet inför det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron behöver ni använda Arkivnämndens generella gallringsbeslut på ett nytt sätt. Det beror på att hanteringen av allmänna handlingar ska vara lika över hela Göteborgs Stad. Detta gäller än så länge bara myndigheter i Göteborgs Stad.

Informationsblad om generella gallringsbeslut när Ciceron införs

Beslut för alla myndigheter i Västra Götalandsregionen

Läs mer om gallring