Inspelning av Arvinge okänd i Regionarkivets forskarsal. Foto: Joanna Glad

Publicera arkivhandlingar


Om du vill publicera något ur arkiven, till exempel ett foto, ritning eller annan handling, går det oftast bra. Men vissa handlingar kan vara skyddade enligt upphovsrättslagen.

Om du vill publicera ett verk som är skyddat av upphovsrättslagen är det ditt ansvar att skaffa tillstånd av rättighetsinnehavaren. Du måste också ange upphovsperson och källa.

Ett verk är skyddat av Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk i 70 år från det att det skapades eller offentliggjordes eller i 70 år från upphovspersonens död. Under denna tid är det inte tillåtet att kopiera verket eller göra det tillgängligt för allmänheten utan rättighetsinnehavarens tillstånd.

Kontakta rättighetsinnehavaren

Om du vill kopiera, publicera eller sprida ett upphovsrättsskyddat verk är det ditt ansvar att kontakta rättighetsinnehavaren. Om rättighetsinnehavaren inte är känd är du skyldig att försöka spåra denne.

Ange upphovsperson och källa

När du publicerar eller på annat sätt offentliggör ett verk ska du ange upphovspersonens namn (om det är känt). Ange också arkivbildarens namn och Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad eller Göteborgs föreningsarkiv i anslutning till bilden eller texten samt i källförteckning.

Upphovsrättsintrång

Om upphovspersonen eller annan rättighetsinnehavare hör av sig i efterhand med krav på arvode för att du har använt verket är det du som får stå för denna kostnad. Upphovsrättsintrång är ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till två år.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information i Digisams vägledning om upphovsrättsfrågor