Medarbetare på Regionarkivet arbetar i arkivmagasin. Foto: Thomas Johansson.

Om Regionarkivet


Regionarkivet är Sveriges största kommunala/regionala arkivinstitution. Allmänhet, forskare, myndigheter och företag ska kunna del av information som skapas i kommunala och regionala verksamheter - både nu och i framtiden. Därför ser Regionarkivet till att rätt information bevaras på rätt sätt.

Regionarkivet är en förvaltning i Göteborgs Stad som leds av Arkivnämnden, en politiskt sammansatt nämnd med ledamöter som representerar både Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Regionarkivets uppdrag är att

  • se till att förvaltningar, bolag, stiftelser och samordningsförbund hanterar allmänna handlingar och arkiv enligt kraven i arkiv- och offentlighetslagstiftningen
  • ta emot analoga och digitala arkiv enligt lag eller överenskommelse och tillhandahålla och tillgängliggöra handlingar ut de övertagna arkiven.

Läs mer om Regionarkivet som förvaltning

Läs mer om Arkivnämnden, budget och årsrapport