Regionarkivets expedition i Göteborg. Foto: Frida Winter

Beställ kopia


Här hittar du länkar till e-tjänster och beställningsblanketter.

Beställ kopia via e-tjänst eller formulär

Kopia på skolbetyg beställer du som privatperson via en e-tjänst. För andra vanliga beställningar finns pdf-blanketter. Blanketterna finns också i pappersformat i våra expeditioner där du kan fylla i dem för hand och lämna in dem.

Beställ betyg eller klasslistor
Beställ patientjournal
Beställ BVC-journal och elevhälsovårdsjournal
Beställ uppgifter ur socialtjänstens arkiv

Beställ kopia via telefon, e-post eller besök

Du kan kontakta Regionarkivet på telefon eller e-post när du vill beställa kopior. Antingen skickar vi kopiorna till dig eller så kan du komma och hämta dem i någon av våra expeditioner.  Prislista 

Även du som arbetar på en myndighet eller företag, som exempelvis försäkringsbolag, kontaktar Regionarkivet via telefon eller e-post när du vill beställa kopior. I många fall behöver du samtycke från personen som handlingarna gäller.

Digital brevlåda

Med en digital brevlåda får du arkivhandlingar från Regionarkivet digitalt istället för på papper. Det är snabbt, säkert och miljövänligt. Ingen obehörig kan läsa eller komma åt din post eftersom du loggar in med  e-legitimation. Regionarkivet lämnar inte ut personuppgifter eller sekretessreglerade handlingar via e-post.

Om du inte har en digital brevlåda kommer handlingarna automatiskt att skrivas ut och skickas till din folkbokföringsadress.

Skaffa digital brevlåda

För att kunna ta emot digital post från offentliga aktörer behöver du skaffa en digital brevlåda. Det finns tre digitala brevlådor som du som privatperson kan välja mellan och det kostar ingenting.

Vill du ta emot digital post från både myndigheter och företag väljer du Billo eller Kivra. Om du bara vill ha post från myndigheter i din brevlåda väljer du Min myndighetspost.

Sekretess för uppgifter i allmänna handlingar

Regionarkivet gör alltid en sekretessprövning av allmänna handlingar som är yngre än 70 år. Uppgifter som rör dig själv får du oftast ta del av. Innehåller handlingarna uppgifter om andra personer är det inte säkert att du får läsa dessa uppgifter utan ett samtycke av dem som berörs.

Sekretessbedömningen utgår dels ifrån om någon lider skada eller men av att uppgiften röjs, dels ifrån hur gammal uppgiften är. För att vi ska neka ett utlämnande måste uppgiften vara sekretessbelagd enligt en paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. Ibland kan vi lämna ut en allmän handling delvis där vi utesluter (maskar) de uppgifter som omfattas av sekretess.

Du som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte uppge varför du vill ta del av handlingen. Men om det behövs för att kunna utföra sekretessbedömning har vi rätt att fråga vem du är som begär ut handlingen och i vilket syfte.

En handläggare på Regionarkivet kan avslå din begäran om att få ta del av en allmän handling eller lämna ut handlingen med sekretessförbehåll. Då kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten (Arkivnämnden). Ett sådant beslut kan du överklaga till kammarrätten.