Är Arkivnämnden din arkivmyndighet?

Arkivnämnden är arkivmyndighet för 127 förvaltningar, bolag, stiftelser och samordningsförbund, och Regionarkivet ger stöd och gör tillsyn hos dessa. Här finns hela listan. (Senast uppdaterad 2023-01-01).

Västra Götalandsregionen

Arkivnämnden är arkivmyndighet för 37 nämnder/styrelser, sex bolag och fem stiftelser inom Västra Götalandsregionen. Förutom arkiv- och offentlighetslagstiftningen ska arkivbildarna tillämpa det styrande dokumentet Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Regionarkivets tillsyn

Nämnder och förvaltningsstyrelser i Västra Götalandsregionen

 • Delregional nämnd (DRN), Göteborg
 • Delregional nämnd (DRN), Norra
 • Delregional nämnd (DRN), Södra
 • Delregional nämnd (DRN), Västra
 • Delregional nämnd (DRN), Östra
 • Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
 • Krisledningsnämnden
 • Kulturnämnden
 • Miljö- och regionutvecklingsnämnden
 • Norra patientnämnden
 • Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
 • Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd (OSN)
 • Patientnämnden i Göteborg
 • Regionstyrelsen
 • Revisorskollegiet
 • Smittskydd
 • Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd (SSN)
 • Styrelsen för fastighet, stöd och service
 • Styrelsen för folkhögskolorna
 • Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård
 • Styrelsen för Habilitering och hälsa
 • Styrelsen för logistik
 • Styrelsen för naturbruk
 • Styrelsen för NU-sjukvården
 • Styrelsen för Närhälsan
 • Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar
 • Styrelsen för Regionhälsan
 • Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Styrelsen för sjukhusen i Väster
 • Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
 • Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Styrelsen för Folktandvården
 • Södra patientnämnden
 • Västra patientnämnden
 • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Östra patientnämnden
 • Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Bolagsstyrelser i Västra Götalandsregionen

 • Styrelsen för Film i Väst AB
 • Styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB
 • Styrelsen för GöteborgsOperan AB
 • Styrelsen för Regionteater Väst AB
 • Styrelsen för Turistrådet Västsverige AB
 • Styrelsen för Västtrafik AB

Stiftelsestyrelser med ledamöter utsedda av Västra Götalandsregionen

 • Styrelsen för Stiftelsen Bohusläns museum
 • Styrelsen för Stiftelsen Göteborgs sjuksköterskors pensions och understödsfond
 • Styrelsen för Stiftelsen James F Dicksons minnesfond
 • Styrelsen för Stiftelsen Kronofogde Herman Julius Nordbergs stiftelse 
 • Styrelsen för Stiftelsen Skaraborgsinstitutet

Göteborgs Stad

Arkivnämnden är arkivmyndighet för 31 bolag, 26 nämnder, 20 stiftelser och ett samordningsförbund inom Göteborgs Stad. Förutom arkiv- och offentlighetslagstiftningen ska arkivbildarna tillämpa det styrande dokumentet Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad.

Läs mer om Regionarkivets tillsyn

Nämnder i Göteborgs Stad

 • Exploateringsnämnden
 • Förskolenämnden
 • Grundskolenämnden
 • Idrotts- och föreningsnämnden
 • Inköps- och upphandlingsnämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Kretslopp och vattennämnden
 • Krisledningsnämnden
 • Kulturnämnden
 • Miljö- och klimatnämnden
 • Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning
 • Nämnden för funktionsstöd
 • Nämnden för Intraservice
 • Nämnden för demokrati och medborgarservice
 • Nämnden för äldre samt vård-och omsorg
 • Revisorskollegiet
 • Socialnämnden Centrum
 • Socialnämnden Hisingen
 • Socialnämnden Nordost
 • Socialnämnden Sydväst
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Stadsfastighetsnämnd
 • Stadsmiljönämnd
 • Utbildningsnämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndarnämnden

Bolagsstyrelser i Göteborgs Stad

 • Styrelsen för BoPlats Göteborg AB
 • Styrelsen för Bostads AB Poseidon 
 • Styrelsen för Business Region Göteborg AB
 • Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB
 • Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB
 • Styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon
 • Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden
 • Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
 • Styrelsen för Got Event AB
 • Styrelsen för Gryaab AB
 • Styrelsen för GS Buss AB
 • Styrelsen för GS Trafikantservice AB
 • Styrelsen för Gårdstensbostäder AB
 • Styrelsen för Göteborg & Co AB
 • Styrelsen för Göteborg Energi AB
 • Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB
 • Styrelsen för Göteborgs Hamn AB
 • Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stads Bostads AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stads Parkerings AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB
 • Styrelsen för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)
 • Styrelsen för Higab
 • Styrelsen för Liseberg AB
 • Styrelsen för Renova AB
 • Styrelsen för Renova Miljö AB
 • Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB
 • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB

Stiftelsestyrelser med ledamöter utsedda av Göteborgs Stad

 • Styrelsen för Stiftelsen Broströmska sjukhemmets donationer
 • Styrelsen för Stiftelsen Broströmska stiftelsen
 • Styrelsen för Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset
 • Styrelsen för Stiftelsen Dalheimers donation
 • Styrelsen för Stiftelsen Emily Wijks stiftelse
 • Styrelsen för Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond
 • Styrelsen för Stiftelsen Grosshandlare Axel H Ågrens Donationsfond
 • Styrelsen för Stiftelsen Göteborgs Sjukhem
 • Styrelsen för Stiftelsen Ingeborg och Knut J:son Mark Stiftelse
 • Styrelsen för Stiftelsen J C E Nolleroths donationsfond
 • Styrelsen för Stiftelsen Jubileumsstiftelsen Göteborg 350 år
 • Styrelsen för Stiftelsen Louise Ekmans, född von Düben, donationsfond till behövande sjuka
 • Styrelsen för Stiftelsen Olof och Caroline Wijks stiftelse
 • Styrelsen för Stiftelsen Otium
 • Styrelsen för Stiftelsen Pensionsinrättningen för Åldersstigne eller Sjuklige Tjänare
 • Styrelsen för Stiftelsen Renströmska fonden
 • Styrelsen för Stiftelsen Sjöfartsmuseet
 • Styrelsen för Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond
 • Styrelsen för Stiftelsen ålderdomshemmet i Göteborg
 • Styrelsen för Wahlgvist-Andahls stiftelse 

Samordningsförbund i Göteborg

 • Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg

Övriga tillsynsobjekt

 • Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse. Arkivnämnden har som arkivmyndighet ansvar för att utföra tillsyn av de allmänna handlingar som förvaras av stiftelsen enligt 17 § lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Kommunfullmäktiges beslut 25 november 2021, § 32.