Hitta beslut och sökingångar


Här hittar du sökingångar till listor över Arkivnämndens beslut. Här finns också Regionarkivets databas för arkiverade personalhandlingar.

Hitta beslut

Under 2024 kommer Regionarkivet att publicera en ny databas där du kan söka bland Arkivnämndens beslut, exempelvis olika typer av bevarande- och gallringsbeslut, klassificeringsstrukturer med mera, och ladda ner dem i pdf-format. Här hittar du tills vidare länklistor till besluten.

Sök i arkiverade personalhandlingar

Du som arbetar inom VGR och Göteborgs Stad med personal- och löneadministration (HR) kan ansöka om behörighet till Regionarkivets databas för arkiverade personal- och lönematriklar och lönelistor. För att få åtkomst måste du ha ett yrkesmässigt och återkommande behov av att ta del av informationen. Är det bara enstaka tillfällen som du behöver informationen kan du istället kontakta Regionarkivet och begära ut allmän handling.

Läs mer och ansök om behörighet till arkiverade personalhandlingar

Sök i arkiverade personalhandlingar och hantera dina behörigheter