Regionarkivets tillsyn


Regionarkivet gör tillsyn vid förvaltningar, bolag och stiftelser i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad för att kontrollera att de följer arkivlagen. Det ingår i vårt uppdrag som tillsynsmyndighet. Här kan du läsa mer om tillsyn.

Gör Regionarkivet tillsyn vid din myndighet?

Arkivnämnden är tillsynsmyndighet för förvaltningar, bolag, stiftelser och samordningsförbund i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Totalt är det över hundra myndigheter. Förvaltningen Regionarkivet utför tillsynen.

Myndigheter som ingår i Regionarkivets tillsynsuppdrag

Hur går tillsyn till?

Det vanligaste är att våra handläggare gör ett besök, men vi kan också utöva tillsyn genom skriftväxling, enkäter eller digitalt möte. Regionarkivet tar initiativ till ett antal tillsynsbesök varje år. Vi bokar in tillsynen i god tid för att ni ska få möjlighet att förbereda er. Regionarkivet kan också göra oanmälda eller händelsestyrda besök.

Du kan själv höra av dig till Regionarkivet och be om tillsyn, till exempel om en ny arkivlokal ska tas i bruk eller om det finns planer på att bygga om en arkivlokal. Hör av dig i god tid för att Regionarkivet ska kunna ge lämplig vägledning, tillse arkivlokalen och godkänna den. För att inleda samrådet mejlar du till Regionarkivets myndighetsbrevlåda arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se   

Vad granskar Regionarkivet vid tillsyn?

  • Vid systemtillsyn granskar Regionarkivet övergripande hur myndigheten följer de lagar och krav som styr de olika delarna i arkivvården.
  • Objekttillsyn fokuserar på ett särskilt område inom arkivvården, till exempel inspektion av en arkivlokal.

Läs mer i Regionarkivets informationsblad om tillsyn av arkivlokal och informationsblad om systemtillsyn.

Förelägganden och rekommendationer

Efter tillsyn kan Regionarkivet ge förelägganden till myndigheten om något inom arkivvården behöver förbättras. Då måste detta åtgärdas. Regionarkivet kan också ge rekommendationer när det gäller problem av mindre allvarlig karaktär. Myndigheten bör ta hänsyn till en rekommendation, men behöver inte redovisa sina åtgärder till Regionarkivet.