Ett barn får en vaccinationsspruta. Foto Lo Birgersson.

Beställ BVC-journal och elevhälsovårdsjournal

Behöver du uppgifter om vilka vaccinationer som du har fått på BVC och i skolan? Här kan du beställa kopior av din BVC-journal och din elevhälsovårdsjournal.

Vilka BVC- och elevhälsovårdsjournaler finns på Regionarkivet?

Regionarkivet har avslutade journaler från BVC-mottagningar inom Närhälsan i Västra Götalandsregionen. BVC-journaler för personer födda innan 1983 kan ibland ha gallrats av vården och går då inte längre att få fram.

Privata BVC-mottagningar i regionen ansvarar själva för sina arkiv. Det är bara när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att arkivet ska omhändertas som journaler från privata vårdgivare hamnar hos Regionarkivet.

Elevhälsovårdsjournalen är en journal från elevhälsans medicinska insats och kallades tidigare skolhälsovårdsjournal. På Regionarkivet finns elevhälsovårdsjournaler för kommunala skolor inom Göteborgs Stad. Om du har gått i skolan i en annan kommun ska du kontakta den kommunen för att söka din journal. Har du gått på en fristående skola ska du vända dig dit.

Beställning av BVC-journal och elevhälsovårdsjournal för dig som privatperson

Blankett för beställning av BVC- och elevhälsovårdsjournal (för privatperson)

Fyll i i de uppgifter som behövs, skriv ut och skicka med posten eller lämna in i Regionarkivets expedition.

Så beställer du som är skolsköterska journalkopior

Du som är skolsköterska inom Göteborgs Stad och behöver en kopia på en äldre journal använder Göteborgs Stads blankett Rekvisition av barnhälsovårdsjournal och skolhälsovårdsjournal som innehåller samtycke från vårdnadshavare.