Sök i arkiven


Här hittar du ingångar till Regionarkivets digitaliserade samlingar och register.

Sök i Göteborgs politiska historia

Vilka politiska beslut ledde fram till att staden ser ut som den gör idag? Sök i Göteborgs stadsfullmäktiges/kommunfullmäktiges äldre handlingar 1863-1996.

Sök gamla göteborgare

Dåtidens telefonkataloger kan de kallas, Göteborgs adress- och industrikalendrar. Bläddra och hitta namn och adress till göteborgare och näringsidkare 1850-1899.

Sök ritningar

Sök bland tusentals ritningar från sent 1600-tal och framåt i Regionarkivets ritningsregister. Några kan du se på skärmen och andra får du beställa.

Sök uppgifter om hur kommunen var organiserad förr

I kommunalkalendrarna 1929-2001 finns information om Göteborgs Stads styrelse och förvaltning.