Besökare får hjälp vid forskardatorn. Foto: Frida Winter

Sök och forska


Söker du en särskild uppgift eller en handling, eller vill du forska på egen hand i ett större material? Här finns information om hur du beställer, söker och forskar på Regionarkivet.

Beställ kopior

En del kopior och utdrag ur handlingar kan du själv beställa digitalt. För övriga handlingar får du kontakta Regionarkivet på telefon, e-post eller vid ett besök. Antingen skickar vi kopiorna till dig eller så kan du komma och hämta dem i någon av våra expeditioner. 

Sök i digitala samlingar

En del arkivmaterial har digitaliserats och är sökbart på webben. På sidan Sök i digitala samlingar finns Regionarkivets ritningsregister, Göteborgs adress- och industrikalendrar 1850-1899, Göteborgs kommunalkalendrar 1929-2001 och Göteborgs stads- och kommunfullmäktiges handlingar 1863-1996.

Beställ originalhandlingar till forskarsal

Du är välkommen till Regionarkivet under expeditionens öppettider för att söka i register och förteckningar manuellt, eller på en forskardator. Om du inte hittar vad du söker hjälper vi dig att hitta rätt. I frågedisken kan du beställa fram handlingar ur arkiven som du kan studera i forskarsalen. 

Vill du beställa fram enstaka handlingar eller akter behöver du kontakta oss i förväg eftersom det ibland kan ta tid att ta fram dessa. När det gäller sekretessbelagda handlingar som exempelvis patientjournaler och socialakter gör vi alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut, vilket ofta tar tid.

Besök Regionarkivets forskarsalar

Forskarsalarna är öppna under expeditionens öppettider och du behöver inte boka plats. Du får gärna ta med egen dator om du behöver det och du kan använda vårt öppna wifi-nätverk. Du lämnar ytterkläder och väskor i garderoben med låsbara skåp vid expeditionen. Det är inte tillåtet att ta in mat eller dryck i forskarsalen.

Du får fotografera eller skanna nästan alla handlingar, men det finns undantag. Fråga alltid forskarservice först. Du kan få hjälp att göra kopior på papper och du kan också få en digital fil. Se prislista.

Arkivhandlingar är unika och oersättliga. Därför är det viktigt att hantera dem varsamt. I forskarsalen finns bomullsvantar som du ska använda när du hanterar handlingarna.

Undantag och sekretess

Du får se det mesta i arkiven men det finns undantag. Vissa handlingar måste sekretessprövas innan de kan lämnas ut. Handlingar i Göteborgs föreningsarkiv är inte allmänna handlingar. Här är det föreningarna själva som bestämmer vad du får se och inte se.

Vad finns på Regionarkivet?

På Regionarkivet finns arkiv från verksamheter inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. De flesta av handlingarna är daterade efter 1863, det år då kommunallagarna trädde i kraft. Men det finns också handlingar från verksamheter som började före 1863 och som sedan övergick i kommunal regi.

Handlingarna rör bland annat skolor, sjukvård, stadsbyggnad, lokaltrafik, kulturinstitutioner och mycket annat. Här finns också handlingar från kommun- och landstingsfullmäktige, styrelser och nämnder och deras förvaltningar.

Regionarkivet har också arkiv från tidigare upphörda kommuner inom Göteborgs kommuns område, Göteborgs sjukvård som drevs av Göteborgs kommun, samt de tidigare landstingen i Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län samt Älvsborgs län. 

På Regionarkivet finns dessutom Göteborgs föreningsarkiv med material från folkrörelser och föreningar som har samlats in sedan 1954. Här finns också några privatarkiv, bland annat från arkitektkontor och privatläkare.

Riksarkivets söktjänst NAD, Nationell Arkivdatabas kan du söka fram arkiv som förvaras på Regionarkivet.

Exempel ur arkiven

Se Regionarkivets film om vad som finns bevarat i arkiven från pandemin Spanska sjukan 1918. Hur var det i Göteborg? Kunde man åka spårvagn? Gick barnen i skolan? Fanns det vårdplatser för alla? Filmen är 5.20 minuter.

Om du vill se fler exempel ur beståndet kan du följa Regionarkivet på Instagram: www.instagram.com/regionarkivet