Besökare i Regionarkivets forskarsal. Foto: Frida Winter

Sök och forska


Söker du en särskild uppgift eller en handling, eller vill du forska på egen hand i ett större material? Här finns information om hur du beställer, söker och forskar på Regionarkivet.

Beställ kopior

En del kopior och utdrag ur handlingar kan du själv beställa digitalt. För övriga handlingar får du kontakta Regionarkivet på telefon, e-post eller vid ett besök. Antingen skickar vi kopiorna till dig eller så kan du komma och hämta dem i någon av våra expeditioner. 

Läs mer om beställning av kopior

Beställ originalhandlingar till forskarsal

Du är välkommen till Regionarkivet under expeditionens öppettider för att söka i register och förteckningar manuellt, eller på en forskardator. Om du inte hittar vad du söker hjälper vi dig att hitta rätt. I frågedisken kan du beställa fram handlingar ur arkiven som du kan studera i forskarsalen. 

Vill du beställa fram enstaka handlingar eller akter behöver du kontakta oss i förväg eftersom det ibland kan ta tid att ta fram dessa. När det gäller sekretessbelagda handlingar som exempelvis patientjournaler och socialakter gör vi alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut, vilket ofta tar tid.

Besök Regionarkivets forskarsalar

Forskarsalarna är öppna under expeditionens öppettider och du behöver inte boka plats. Du får gärna ta med egen dator om du behöver det och du kan använda vårt öppna wifi-nätverk. Du lämnar ytterkläder och väskor i garderoben med låsbara skåp vid expeditionen. Det är inte tillåtet att ta in mat eller dryck i forskarsalen.

Du får fotografera eller skanna nästan alla handlingar, men det finns undantag. Fråga alltid personalen först. Du kan få hjälp att göra kopior på papper och du kan också få en digital fil. Se prislista.

Arkivhandlingar är unika och oersättliga. Därför är det viktigt att hantera dem varsamt. I forskarsalen finns bomullsvantar som du ska använda när du hanterar handlingarna.

Sök i arkiv, register och databaser

På sidan Sök i arkiven  kan du söka direkt i några arkiv, register och digitaliserade handlingar via databaser, som Göteborgs adress- och industrikalendrar 1850-1899, Göteborgs kommunalkalendrar 1929-2001 och Göteborgs kommunfullmäktiges handlingar 1863-1996.

Riksarkivets söktjänst NAD, Nationell Arkivdatabas kan du söka fram arkiv som förvaras på Regionarkivet.