Vårdsal på 1980-talet. Foto Peter Åhrén.

Beställ patientjournal

Finns din patientjournal inte längre kvar i vården kan den finnas på Regionarkivet. Då kan du beställa fram den här. Vill du ta del av någon annans journal behövs ett skriftligt samtycke från den personen.

Vilka patientjournaler finns på Regionarkivet?

Regionarkivet har arkiverade journaler från Västra Götalandsregionens sjukhus, Närhälsans vårdcentraler, folktandvård och omhändertagna arkiv från privata vårdgivare.

Journaler från BVC och Elevhälsan beställer du med en särskild blankett som finns på sidan Beställ BVC och elevhälsovårdsjournal

Blankett för beställning av patientjournal

Blankett för beställning av patientjournal

Du kan skriva ut blanketten och skicka med posten: Regionarkivet, Box 2154, 403 13 Göteborg. Du kan också lämna in den till någon av våra expeditioner i Göteborg och Vänersborg.

Ansökan om journaler för medicinsk forskning

För medicinsk forskning i patientjournaler gäller Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Huvudregeln är att projektansvarig skickar en ansökan till Regionarkivet. Bifoga beslut och godkännande av Etikprövningsmyndigheten samt en projektbeskrivning.