Stads- och kommunfullmäktiges handlingar

Vilka politiska beslut ledde fram till att Göteborg ser ut som det gör idag? Här kan du söka i Göteborgs stadsfullmäktiges/kommunfullmäktiges äldre handlingar 1863-1996.

Sök i stads/kommunfullmäktiges handlingar 1863-1996

Stadsfullmäktige bytte namn till kommunfullmäktige år 1970.

Protokoll finns med i handlingarna från 1873 under rubriken Bihang – de första åren bara huvudsakliga beslut. Från 1912 finns protokollen med under rubriken Protokoll.

I Regionarkivets forskarsal i Göteborg finns handlingarna tillgängliga i en bokserie.