Hitta beslut


Arkivnämnden fattar många beslut som gäller för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Här finns information och länkar till hur du hittar besluten.

Bevarande- och gallringsbeslut

Arkivnämnden utfärdar bevarande och gallringsbeslut där det framgår vilka handlingar som ska gallras och vilka som ska bevaras för framtiden. Det finns två typer av bevarande- och gallringsbeslut:

Alla beslut expedieras (skickas) till de myndigheter som de gäller.

De beslut som gäller flera myndigheter finns också i Arkivnämndens handlingar. Söker du ett bevarande- och gallringsbeslut för en viss myndighet, vänd dig till denna myndighet.

Läs mer om gallring

Klassificeringsstrukturer

Arkivnämnden beslutar om obligatoriska klassificeringsstrukturer för styr- och stödprocesser (verksamhetsområde 1 och 2) som gäller för alla myndigheter i organisationen. Den ska användas när en myndighet tar fram en klassificeringsstruktur och myndigheten lägger sedan till sina andra kärnverksamhetsområden. Klassificeringsstrukturen ska sedan beslutas av Arkivnämnden.

Generell klassificeringsstruktur för styr- och stödprocesser, Västra Götalandsregionen
Generell klassificeringsstruktur för styr- och stödprocesser, Göteborgs Stad
Den generella klassificeringsstrukturen för Göteborgs Stads styr- och stödprocesser beslutades av Arkivnämnden 2022-11-02 och gäller från 2023-01-01.

Söker du en klassificeringsstruktur för en specifik myndighet, vänd dig till denna myndighet.

Läs mer om klassificeringsstruktur

Beslut av Arkivnämnden som rör andra myndigheter

Arkivnämndens beslut expedieras (skickas) till myndigheten det gäller. Söker du ett specifikt beslut, vänd dig till denna myndighet. 

Arkivnämnden beslutar om:

 • Arkivbildare:
  om delar av en myndighetsverksamhet ska utgöra egen arkivbildare samt om en myndighet ska ingå i en annan myndighets arkivbildning i del fall det är oklart och beslut behövs
  i vilka fall ett kommunalt bolag som går från ett verksamhetsdrivande bolag till ett vilande bolag ska anses vara en upphörd arkivbildare
 • Bevarande och gallring
 • Föreläggande och rekommendationer efter tillsyn
 • Godkännande av arkivlokal
 • Klassificeringsstruktur
 • Mottagande av arkiv och allmänna handlingar
 • Tekniskt arkivansvar för system som används av mer än en myndighet om det inte är reglerat på annat sätt
 • Utlån av allmänna handlingar till enskilt organ
 • Överlämnande av allmänna handlingar
 • Övertagande av arkiv från myndighet