Beställ kopia till myndighet eller företag

Här finns information för dig som arbetar på myndighet eller företag om hur du beställer kopior från Regionarkivet. Du kanske jobbar som skolsköterska eller utredare på ett försäkringsbolag och behöver kopior av en journal eller andra handlingar.

Skicka din beställning via e-post till Regionarkivet. Du behöver ange:

  • Namn och kontaktuppgifter till myndigheten/företaget som beställer
  • Vilken typ av handlingar du vill beställa (till exempel BVC-journal, personalhandlingar)
  • Vilken mottagning, skola, arbetsplats som upprättat handlingarna och årtal
  • Namn och personnummer för personen det gäller

När du beställer kopior av handlingar som rör någon annan behöver du samtycke från personen det gäller. Samtycket ska vara i skriftlig form där det framgår preciserat vad samtycket gäller och det ska inte vara äldre än vad ditt ärende är, helst inte äldre än tre år.

Så beställer du som är skolsköterska i Göteborgs Stad journalkopior

Du som är skolsköterska inom Göteborgs Stad och behöver en kopia på en äldre journal använder Göteborgs Stads blankett Rekvisition av barnhälsovårdsjournal och skolhälsovårdsjournal som innehåller samtycke från vårdnadshavare. Denna blankett har inte Regionarkivet, fråga efter den på din egen arbetsplats.

Så beställer du kopior till forskningsprojekt

Om du vill ta del av journaler för forskning kontaktar du Regionarkivet. Till din beställning bifogar du beslut från etikprövningsnämnden och skriftligt medgivande från aktuella patienter eller från anhöriga om patienterna är avlidna. Du behöver skicka in hela beslutet inklusive ansökan om prövning. 

Priser

Regionarkivet tar inte betalt för kopior när myndigheter inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad beställer. För övriga gäller ordinarie prislista för kopior och porto. Du får en separat faktura.