Expertmallar för Adobe

Här hittar du grundläggande mallar för Adobe-programmen och andra program för expertanvändare. Genom mallarna får Göteborgs Stad ett enhetligt utseende på all kommunikation.

Mallarnas upplägg

  • För att kunna använda mallarna behöver du tillgång till programmen.
  • Mallarna är gjorda med Gotham, Caslon och Open Sans som typsnitt och har färdiga styckeformat som du ska utgå från.
  • Stadens komplementfärger är inlagda i mallarna.
  • Flera av Indesign-mallarna har tillhörande layoutbibliotek med layoutförslag.
  • I instruktionslagret i varje Indesign-mall finns viktig information om hur du använder mallen.

Sociala medier

Powerpointmallar för sociala medier hittar du på sidan Mallar för Office.

Facebook

Facebook, omslagsbild 820x312px, indesign

Facebook, huvudevent 1920x1080px, indesign

Facebook, inlägg 1200x628px, indesign

Twitter

Twitter, omslagsbild 1500x500px, indesign

Twitter, inlägg 1024x512px, indesign

Youtube

Youtube, omslagsbild 2560x1440px, indesign

Instagram

Instagram, inlägg 1080x1080px, indesign

Instagram, händelse 1080x1920px, indesign

LinkedIn

LinkedIn, omslagsbild, person 1584x396px, indesign

LinkedIn, omslagsbild, organisation 1584x396px, indesign

Linkedin, inlägg 1200x627px, indesign

Filmgrafik

Powerpointmallar för filmgrafik hittar du på sidan Mallar för Office.

1920x1080px, eps-format

1920x1080px, psd-format (endast nedladdning via Chrome eller Firefox)

1920x1080px, psd-format - ej färger

Webbutbildningar

Grundmall webbutbildningar Storyline

Trycksaker

Powerpoint- och Wordmallar för affischer, flyers och foldrar hittar du på sidan Mallar för Office.

Affisch

A4 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A4 indesign för tryck, liggande

A3 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A3 indesign för tryck, liggande

50x70 cm indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

70x50 cm indesign för tryck

70x100 cm indesign för tryck

Broschyr

A4 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A5 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

Folder

A5 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A4 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

99x210 mm indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

165x165 mm indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

Flyer

A4 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A5 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A5 liggande, indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

A6 indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

Rapport

A4 Rapport webbversion, indesign

A4 Rapport tryck, indesign

200x200 mm populärversion, rapport, indesig

Annonser

80x110 mm (GP) indesign för tryck, färg

122x88 mm (Direktpress) för tryck, färg

122x360 mm (Direktpress) indesign för tryck, färg

122x178 indesign för tryck, färg

168x90 mm (Metro) indesign för tryck, färg

164x88 mm (GP) indesign för tryck, färg

248x178 mm indesign för tryck, färg

Nämndannons

80x133 mm indesign för tryck, färg

80x133 mm indesign för tryck, svartvit

87x122 mm indesign för tryck, färg

87x122 mm indesign för tryck, svartvit

122x178 mm indesign för tryck, färg

122x178 mm indesign för tryck, svartvit

Kungörelseannons

65x106 mm indesign för tryck

148x250 mm indesign för tryck

Stadsinformationstavlor

Eurosize 1185x1750 mm

Fullsize 1185x3260 mm

Särprofilerad verksamhet eurosize 1185x1750 mm

Särprofilerad verksamhet fullsize 1185x3260 mm

Bolag eurosize 1185x1750 mm

Bolag fullsize 1185x3260 mm

Utställningsprodukter

A4 Bordspratare / Affisch indesign för tryck

50x70 cm Gatupratare / Affisch indesign för tryck

70x100 cm Gatupratare / Affisch indesign för tryck

Cirkel 600x600 mm indesign för tryck

Pratbubbla 600x692 mm indesign för tryck

Vägg och podium

Pop-up montervägg framsida 3565x2295 mm indesign för tryck på Majornas grafiska

Pop-up montervägg baksida 2397x2295 mm indesign för tryck på Majornas grafiska

Pop-up podium 1750x850 mm indesign för tryck på Majornas grafiska

Roll up

Roll up 85x200 cm indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

Roll up 85x215 cm indesign för tryck med tillhörande layoutbibliotek

Strandflagga

Strandflagga storlek S, indesign för tryck

Strandflagga storlek M, indesign för tryck

Strandflagga storlek L, indesign för tryck

Strandflagga storlek XL, indesign för tryck

Skyltar

Historisk-/platsinformationsskylt 700x500 mm indesign för tryck

Historisk-/platsinformationsskylt 1200x600 mm indesign för tryck

Historisk-/platsinformationsskylt 2450x1200 mm indesign för tryck

Spårvagn

Spårvagnsstreamer 1000x241 mm

Förarplats, 500x700 mm

Profilprodukter

Namnskylt 90x60 mm indesign för tryck

Ordensband 1800x100 mm indesign för tryck

Diplom A4 med tillhörande layoutbibliotek

Intyg A4 med tillhörande layoutbibliotek

Tackcertifikat A4 med tillhörande layoutbibliotek

Stadenövergripande diplom, intyg och tackcertifikat (göteborgsblå) A4 med tillhörande layoutbibliotek

Kontakta enheten visuell kommunikation för färdiga tryckfiler för stadenövergripande rollups med Göteborg Stads logotyp mot vit eller blå bakgrund.

Göteborgs Stads budbilar

Annonsyta 4240x2080 mm