Kretslopp och vattens miljöinformatörer

En förutsättning för en välfungerande avfallshantering är att de boende vet varför, hur och var man ska sortera sina sopor. Du som flerbostadshusägare kan anlita våra miljöinformatörer som informerar de boende om sopsortering genom personliga möten.

Kretslopp och vatten började använda miljöinformatörer 2015 för att inspirera göteborgare att i större utsträckning sortera sina sopor och framför allt öka utsorteringen av matavfall.

Det personliga mötet är viktigt

Informatörerna har sedan starten mött göteborgare genom framför allt dörrknackning, men även vid soprum och på olika event. I det personliga mötet finns möjlighet att samtala, informera och svara på frågor. Vår erfarenhet är att de kunder som har anlitat våra informatörer har ökat utsorteringen av matavfall och minskat sina restavfallsmängder.

Så går det till

Ett uppdrag innebär vanligtvis att informatörerna knackar dörr i ett område och informerar de boende om varför, hur och var de ska sortera sina sopor. Informatörerna förklarar fördelarna med att sortera, både miljömässigt och ekonomiskt, och svarar även på boendes frågor om sortering. Informatörerna har med sig ett "startkit" som består av matavfallshållare, slaskskrapor och informationsmaterial för att underlätta för de boende att komma igång med sorteringen. Informatörerna samlar också in kommentarer och synpunkter från boende som du som flerbostadhusägare får ta del av efter uppdragets slut.

Vad kostar det?

Kretslopp och vatten står för hälften av kostnaden vilket gör att du kan anlita miljöinformatörerna till en rimlig kostnad. Informatörerna arbetar alltid två och två. Din kostnad för två informatörer är 220 kr per timme och de arbetar i pass om 3 timmar. I regel hinner de knacka på ungefär 40 lägenheter per kväll och par. Oftast finns det fler än två informatörer tillgängliga som kan jobba parallellt.

"Escape bin" – ett klurigt event med matavfallstema för dina hyresgäster

Konceptet "Escape bin" är en del av matavfallskampanjen Gör det inte svårare och går ut på att deltagare ska ta sig in i ett låst matavfallskärl. Genom att lösa gåtor med koppling till matavfall får deltagarna ett tresiffrigt svar som låser upp matavfallskärlet. Den som lyckas låsa upp matavfallskärlet får ett pris, exempelvis en fröpåse eller slaskskrapa.

Beroende på förutsättningar och antal deltagare kan eventet genomföras på olika sätt. Kontakta Kretslopp och vattens samordnare Anton Müller (se kontaktuppgifter nedan) om du vill veta mer.

Kontakt och bokning

Du bokar våra informatörer genom att fylla i vårt beställningsformulär och mejla det till vår samordnare Anton Müller som du även kan kontakta om du vill veta mer eller har frågor. Du når honom på 031-368 72 98 eller via e-post anton.muller@kretsloppochvatten.goteborg.se

Våra miljöinformatörer är en uppskattad och populär service så därför kan du behöva  vänta en period från att du bokar till att uppdraget kan genomföras. Du får information om ungefär när i tid uppdraget kan genomföras när du har gjort en bokning.

Matavfallsguide för fastighetspersonal hittar du affischer och tips på vad ni kan göra redan nu för att öka utsorteringen av matavfall.

Om Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten arbetar för att ge alla göteborgare effektiv och miljömässig vattenförsörjning, avloppshantering och hantering, återbruk och återvinning av hushållsavfall. Kretslopp och vatten är en förvaltning ledd av Kretslopp och vattennämnden i Göteborg Stad.