Kungshöjd - mitt i stan. (Foto: Lo Birgersson)

Avfall, vatten och avlopp för dig som är nyinflyttad


Här hittar du som är nyinflyttad i Göteborg eller som bara hittat en ny bostad någonstans i stan information om hur du minskar dina sopor och hur och var du sorterar det som blir över. Här finns också info om vatten och avlopp.

Minska ditt avfall

Om vi samlar allt avfall från hushållen i Göteborg under ett år fyller vi hela Ullevi med skräp. För att minska sopberget måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Svårt? Nej, faktiskt inte. Så här minskar vi sopberget tillsammans.

Återvinningsstationer

Det finns över 300 återvinningsstationer - ÅVS:er - runtom i Göteborg där du kan lämna förpackningar, tidningar och batterier.

Här kan du se var de ligger och vad du kan lämna där.

Återvinningscentraler

På återvinningscentralerna - ÅVC:erna - kan du lämna de flesta typer av grovavfall, och även sådant som du lämnar på återvinningsplatserna som finns i ditt bostadsområde.

Här kan du se var våra ÅVC:er ligger, när de har öppet och
vad du kan lämna.

Farligt avfallbilen

Till våra farligt avfallbilar  FA-bilar kan du lämna ditt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilarna kör en tur på våren och en på hösten och stannar på drygt 170 platser i stan.

Här ser du var och när FA-bilen stannar, och vad du kan lämna till den.

Samlaren – lämna farligt avfall i butik

Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av smålampor, småbatterier och några andra sorters farligt avfall i butiker.

Här hittar du vilka butiker som har Samlaren.

Återvinningspråmen

Du som bor i närheten av älven behöver inte ta bilen till en återvinningscentral. en kommer till dig i form av en pråm med containrar som lägger till vid fyra kajer mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron.

Här ser när och var pråmen lägger till.

Hämtning av grovavfall hemma

Vår hämta-hemma-tjänst är en extra service för dig som vill få ditt grovavfall - grovsopor - hämtat hemma, inklusive bärhjälp.

Här kan du beställa hämtning av grovavfall hemma.

Sortera avfall i flerbostadshus

Det blir allt vanligare att förvaltare av flerbostadshus erbjuder sortering i fastigheten. Många har möjlighet att sortera ut matavfallet, och ofta finns det även insamling av tidningar, förpackningar, batterier och glödlampor.

Här kan du läsa mer om att sortera avfall i flerbostadshus.

Södra skärgården

Här kan du som bor i Södra skärgården se var du kan lämna
ditt avfall.

För dig som har båt finns det miljöstationer

På miljöstationen lämnar du farligt avfall. Du hittar dem i småbåtshamnar runt om i Göteborg. Miljöstationerna har öppet dygnet runt.

Här ligger miljöstationerna.

Vattenläckor, avbrott och störningar

Inget vatten i kranen? det händer att våra vattenledningar springer läck eller att vi är tvungna att byta dem.

Här hittar du information om vattenavstängningar.

Få information om störningar via sms eller telefon

Registrera dig för att få information om akuta driftstörningar, som till exempel vattenavstängningar eller större störningar i sophämtningen, via sms, e-post eller automatiserat telefonsamtal till en fast telefon.

Här kan du registrera dig för att få info

Allt om vatten och avlopp

Här hittar du allt som rör kommunalt vatten och avlopp i Göteborg. Du kan läsa om dricksvattnet och avlopp, om dagvatten och råvatten. Och du som bor i eget hus hittar våra VA-taxor.

Till våra sidor om vatten och avlopp