Läromedel om kretslopp

Här hittar du läromedel som hjälper till att göra eleverna medvetna om kretsloppet för varor och våra livsmedel. Materialet är enbart för skolorna i Göteborgs Stad och gratis för dem. Du beställer genom att mejla info@kretsloppochvatten.goteborg.se. Glöm inte att tala om till vilken göteborgsskola materialet ska skickas och hur många elever som ska ha det.

Förskola, från 5 år, till årskurs 2

Kajmans kalas – Ett läromedel om hållbar konsumtion

Kajmans kalas är en berättelse om en liten krokodil som ska fylla 6 år. Allt han önskar sig stora och många presenter. Men vad får har av giraffen Gina och de andra gästerna?

Vårt mål är att barnen på ett konkret sätt lär sig att tänka hållbart om våra gemensamma, oftast ändliga, resurser. I slutet av boken finns fakta som förklarar varför det är bra att fundera över sin konsumtion. Varje barn får var sin bok att ta med hem för att berätta om Kajman för de vuxna.

Lpfö–18. Under omsorg, utveckling och lärande: "Förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling."

LGR 11. Förskoleklass – natur, teknik, samhälle: ”Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.”

Kursplaner/Geografi: ”Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.”

Ett häfte per elev.

Förskoleklass till årskurs 3

Latrino och hans vänner – Ett läromedel om vatten och avlopp

I sällskap med toaletten Latrino får eleverna lära sig hur viktigt vårt vatten och avlopp är och att vi därför ska vara rädda om det. Boken vill förmedla budskapet att allt vatten på jorden, både runt oss och inuti oss, är en del av vattnets eviga kretslopp. Även avloppet har sitt egna kretslopp som är viktigt att prata om trots att det kan kännas lite äckligt.

Eleverna får bland annat lära sig vad man får spola ner i toaletten. De får också kika närmare på det biologiska kretsloppet, ”från bajs till bröd” som författaren kallar det. 

Boken består av en berättelse om Latrino och hans vänner H2O och Kranis. Dessutom finns tre faktauppslag som kan läsas fristående eller kan vara utgångspunkt för diskussioner i klassen.

LGR 11. Förskoleklass – natur, teknik, samhälle: ”Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.” Årskurs 1–3, kursplan för biologi: ”Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.”

Högläsningsbok, 1 exemplar per klass.

Latrino, Röris och Fettgänget, förskoleklass – åk 2

Vårt nya läromedel är en animerad film där toaletten Latrino får lära sig mer om fett och vilka problem det kan orsaka i våra avloppsledningar. Filmen bygger på att den pausas för diskussion mellan elever och lärare. Det kan vara en fråga eller en uppmaning.

En scen spelas upp och pausas. Lärare eller pedagoger och elever får tillsammans diskutera den. Efter det kommer en ny scen och en ny fråga. En sorts interaktivitet mellan film, elev och lärare.

Film Latrino, Röris och Fettgänget


Här är lärarhandledingen för Latrino, Röris och fettgänget

Årskurs 8 till gymnasiet

Miljöskola avfall

På Miljöskola avfall får man uppleva vår konsumtion med flera sinnen – syn, känsel och lukt.

Förutom bunkern, Kålle och Ada så får eleverna lära sig om hur ett förbränningsverk fungerar, om avfallstrappan och hur mat blir biogas.

Här kan du läsa mer om miljöskolan

Beställ vårt skolmaterial

Beställ genom att mejla info@kretsloppochvatten.goteborg.se

Läromedlen är bara för skolor i Göteborgs Stad och gratis.