30. Välj digitala kvitton istället för papperskvitton

Behöver du kvitto? I så fall, fråga om du kan få det digitalt istället för på papper. Allt fler butiker inför nu den här möjlig-heten för sina kunder. Bra för dig och bra för miljön.

Digitala kvitton – därför är det viktigt. Papperskvitton bleknar, kommer bort, slängs och skräpar ner. Digitala kvitton förbrukar mindre naturresurser, försvinner inte lika lätt och ger inget avfall. Där har du fördelarna med digitala kvitton i korthet.

Registrera dig för digitala kvitton

Alltfler butiker inför digitala kvitton. Du kan registrera dig för digitala kvitton från flera olika butiker via en app eller webbsida, eller direktregistrera dig på större kedjors appar och webbsidor. En del appar kan även föra statistik över och kategorisera inköp samt påminna när garantitider är på väg att gå ut.

Måste man spara kvitton?

Konsumentverket rekommen­derar att man sparar kvitton under hela reklamationstiden, som är minst tre år. Vid stora och viktiga köp rekommenderas att spara kvittot ännu längre. Säljare är enligt lag skyldiga att erbjuda kunderna kassakvitton, antingen i pap­persform eller elektroniskt.

Visste du att ...

  • 1,7 miljarder kvitton skrivs ut i Sverige varje år?
  • det går åt 60 000 träd för att tillverka alla papperskvit­ton?
  • papperskvitton kan lämnas för återvinning tillsammans med tidningar och returpapper? Men det är nästan dubbelt så bra för klimatet att undvika att avfallet uppstår.

Du minskar ditt avfall med 0,011 kg och CO2e med 0,0085 kg om du får 400 kvitton per år och fem procent av dem digitaliseras.