15. Välj laddningsbara småbatterier


Har du många apparater som drivs av småbatterier? Då kan du minska din miljöpåverkan genom att välja batterier som går att ladda gång på gång.

Välj laddningsbara småbatterier – därför är det viktigt

Alla dina förbrukade småbatterier blir så småningom farligt avfall. Därför är det bäst för miljön att använda färre batte­rier. Det näst bästa är att välja laddningsbara batterier.

Plus i kanten för batteriladdare

Skaffa en batteriladdare och laddningsbara batterier. Det är inte bara praktiskt, det lönar sig också i längden och ger mindre farligt avfall.

Batterier är farligt avfall

Batterier innehåller miljöfarliga ämnen. De klassas därför som farligt avfall, som måste hanteras skilt från annat avfall. Lämna dem på din återvinningscentral eller återvinningssta­tion, till farligt avfallbilen eller i Samlaren. Släng dem aldrig i soporna!

Minus för apparater med inbyggda batterier

Undvik produkter med inbyggda batterier som inte går att byta.

Du minskar ditt avfall med 0,16 kg och CO2e 0,57 kg om du följer råden. Beräkningen baseras på att göteborgaren väljer att använda laddningsbara batterier istället för vanliga alkaliska småbatterier.