22. Välj bort tidskrifter du inte vill ha


Får du tidskrifter som du egentligen inte är intresserad av? Säg upp dem och minska ditt avfall.

Säg upp tidskrifter du inte läser – därför är det viktigt. Att trycka och skicka ut tidskrifter som du sedan går direkt till pappersåtervinningen med är slöseri både med naturresurser och din tid. Säg upp dem och minska ditt avfall med i snitt 3,6 kg.

Läser du alla gratistidskrifter du får?

Om inte, kontakta utgivaren och säg upp de tidningar och tidskrifter du inte är intresserad av. Det är oftast enkelt. Då slipper du ägna tid och kraft åt att bära dem till återvinningen, samtidigt som du minskar miljöpåverkan och avfall.

Tidskrifter från alla håll

Det kan vara kundtidningar, medlemstidningar eller rena annonstidskrifter du får bara för att du råkar bo på ett visst sätt eller ha ett visst intresse.

Kan jag säga upp föreningstidningen och fortfarande vara medlem?

Många tror att man måste gå ur en förening för att slippa få medlemstidningen, men så är det sällan. Kontakta de fören­ingar du är med i och kolla vad som gäller.

Du sparar 3,6 kg avfall och minskar CO2e med 3 kg. Beräkningen är baserad på att du säger upp tre tidningar med åtta till tolv nummer per år som du får men inte vill ha.