Linnégatan, Göteborg. Ur filmen om skyfallet.

Skyfallssäkra Göteborg


Översvämmade sjukhusområden, trafik som inte fungerar, fara för liv och hälsa… Och skador för uppemot 20 miljarder. Göteborg kan drabbas hårt av skyfall när klimatet förändras.

Problemet med skyfall är att när det kommer alltför mycket regn på kort tid kan inte avloppssystemet svälja allt vatten. Då tar vattnet sin egen väg med och kan ställa till med stora och omfattande skador. Om fastighetsägare, samhällsplanerare, exploatörer, arkitekter och alla som jobbar med att bygga en stad har tillräcklig kunskap och hjälps åt att förebygga så kan vi tillsammans minska de skador ett skyfall kan ställa till med.

Håll kvar vattnet där det inte gör skada

Lösningen är att se till att så mycket vatten som möjligt hålls kvar på platser där det inte skapar problem under skyfallet och att låta vattnet rinna på markytor där det inte gör skada.

Förutom att skydda sin egen fastighet vid skyfall, kan fastighetsägare även behöva vara med i gemensamma lösningar för hela staden. Till exempel genom att göra en nedsänkt plats på tomten som fungerar som en damm vid extrema väder. Samhällsplanerare kan bidra genom att till exempel rita in olika lösningar i detaljplaner. Det kan vara sådant som nedsänkta parker, fotbollsplaner och andra stora ytor som kan fungera som dammar när det stora skyfallet kommer. 

Göteborgs Stad driver sedan flera år tillbaka ett långsiktigt arbete för att skyfallssäkra vår stad. Det är förvaltningen Kretslopp och vatten som har samordningsansvaret för arbetet.

Det här kan du som är fastighetsägare göra redan idag

Det finns saker man kan göra redan idag. Det första steget är att vara medveten om vilka risker som finns med extremväder som skyfall. I dag ligger allt ansvar för egendomen på den privata fastighetsägaren, något som många inte är medvetna om. Detta kan du som fastighetsägare förbereda:

  • Se till att marken lutar bort från huset.
  • Dränera husgrunden väl.
  • Laga sprickor i ytterväggar och källargolv.
  • Säkra fönster och dörrar så att inte vatten kan komma in den vägen.
  • Välj ett vattenbeständigt material, som klinkers, till källargolvet.
  • Tänk på att inte förvara saker på golvet i källaren.
  • Led vattnet från stuprören till en regntunna eller ut på gräsmattan.

Mer information om regn och skyfall

För mer information för dig som arbetar med skyfallssäkring, besök gärna www.vattenigoteborg.se

Här kan du läsa om Göteborgs Stads arbete med klimatförändringarna

Läs vad VA Syd har för tips på vad man kan göra som fastighetsägare

Vetenskapsradion Klotet i SR P1 har avhandlat skyfallsfrågan i avsnittet När regnet kommer


Filmen

Filmen är gjord av stadsbyggnadskontorets visualiseringsteam på uppdrag av Kretslopp och vatten. Visualiseringen är baserad på geografiska grunddata och är en del i den 3D-modell som nu håller på att tas fram för hela Göteborg, det vi kallar Virtuella Göteborg eller Göteborgs Digitala tvilling, som ska vara till hjälp för alla som deltar i planeringen av staden.

Textmanus för filmen

Siffrorna anger vid vilken tidpunkt i filmen texten ligger i bild.

0:06–0:12          (Platstagg:) Linnégatan, Göteborg.
0:00–0:06          Vi vet inte när det kommer…
0:20–0:26         …men vi vet att det kommer.
0:28–0:35          Regnet.
0:36–0:46          Skyfallet.
1:01–1:07          Ett extremt regn. De är sällsynta idag, men klimatförändringarna gör dem vanligare – mycket vanligare.
1:24–1:28          Men tillsammans kan vi lösa det här.
1:30–1:40          (Platstagg:) Slottsskogen, ovanför Linnégatan
1:32–1:37          Vi kan leda om och fördröja vattnet.
1:56–2:02          Det behöver inte bli värre än så här.
1:58–2:03          Om vi planerar och bygger rätt tillsammans.
2:12–2:16          Men det kommer att kosta.
2:17–2:22          Gör vi inget, kommer det att kosta mångdubbelt…
2:23–2:27          …för skyfallet kommer.
Efter 2:27          Det här var Linnéstaden. Sedan har vi Gamlestaden, Brämaregården, Lorensberg, Stampen, Kvillebäcken, Gullbergsvass, Olskroken, Högsbotorp, Lindholmen, Eriksberg…
Eftertext:         Kretslopp och vatten och stadsbyggnadskontoret har hjälpts åt för att göra den här filmen. Nu behöver vi alla hjälpas åt – beslutsfattare, planerare, fastighetsägare och byggare i Göteborg – för att göra staden skyfallssäker