16. Välj att behålla din dator längre

Många köper en ny när den gamla börjar bli långsam. Men sköter du om din dator på rätt sätt kan den prestera på topp betydligt längre. Ekonomiskt för dig och en stor vinst för miljön.

Behåll din dator längre – därför är det viktigt

Många skrotar sin dator långt innan den egentligen tjänat ut. Det ger upphov till elektronikavfall, som har stor påverkan på miljö och klimat. Följ råden här, så håller du datorn i trim.

Håll datorn torr och ren

Torka av datorn regelbundet. Stäng locket på bärbara datorer när de inte används. Låt inte stationära datorer stå direkt på golvet.

Hantera den varsamt

Skydda bärbara datorer med väska eller ett fodral. Stäng alltid av datorn vid transport och lyft den aldrig i skärmdelen. Låt inte datorn ligga i stark kyla eller värme.

Stäng av och ladda

Stäng ner program som inte används. Stäng av datorn och skärmen när du inte använder den. Ladda batteriet ofta. En vanlig missuppfattning är att batteriet ska laddas ur helt innan det laddas upp, men så är det inte med moderna datorer.

Rensa, ominstallera och uppgradera

Rensa regelbundet bort filer som du inte behöver. De gör att datorn arbetar långsam-mare. Installera om datorn ifall den blivit långsam. Byt batteri när det är slut. Sätt i ny hård­disk och extra minneskort om du behöver mer kapacitet.

I vägledningen Förebygg IT-avfall på goteborg.se/fore­byggavfall finns fler råd som hjälper dig förlänga livet på din dator. Vägledningen är utfor­mad för arbetsplatser men de flesta råden fungerar utmärkt även för hemelektronik.

Dubbelt upp

Många skrotar sin dator långt innan den egentligen tjänat ut. Dubblerar du livslängden från tre till sex år kan du spara 2 300 kr och minska din klimatpåverkan med 51 kg CO2e per år.

En enda dator ger 1 200 kg elektronikavfall

För att tillverka en dator med bildskärm går det åt 1,8 ton material, 1 500 liter vatten, 240 kg fossila bränslen och 22 kg kemikalier. En bärbar dator väger bara tre kilo, men genererar hela 1 200 kg avfall vid tillverkningen.

Farligt avfall

Elektronikavfall klassas som farligt avfall, är skadligt för hälsa och miljö och ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Även om elektronik-avfallet återvinns, är det 25 gånger bättre för klimatet att undvika att det uppstår.

Du minskar ditt avfall med 0,25 kg, minskar CO2e med 51 kg och du sparar 2 300 kr om du följer råden. Beräkningen baseras på att göteborgaren väljer att använda sin bärbara dator i sex istället för tre år.