Svinnbra material och källor


Här hittar du länkar till det material vi utgått ifrån i vårt arbete med "All in mot matsvinn!".

Kretslopp och vattens utredning om matsvinn

Utredning 0692/22 ”Förebygg matsvinn”, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Livsmedelsverkets information om matsvinn

"Matsvinn är mat som går bra att äta men av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen, men mat slängs i onödan i hela livsmedelskedjan av många olika skäl. Det behövs också en mängd åtgärder för att komma åt problemet.  Här är det viktigt att alla bidrar."

Naturvårdsverkets information om matsvinn 

"Hur livsmedel produceras och konsumeras har en stor påverkan på miljön. Miljöeffekterna uppstår genom klimatpåverkan, påverkan på biologisk mångfald, men leder också till försurning och övergödning.

Livsmedelskonsumtion står för 26 procent av hushållens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Minskat matsvinn samt ökad biologisk behandling av källsorterat matavfall innebär både en ökad resurseffektivitet och en minskad miljöbelastning." 

Jordbruksverkets information om matsvinn 

"Det slängs mest mat i hushållen, ungefär 75 procent av matavfallet. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan också i butiker, restauranger, storkök och vid livsmedelsproduktion. Från jordbruket i Sverige är det stora mängder råvara som produceras för livsmedel men som inte äts av människor."

Europeiska kommissionens information om matsvinn (på engelska)

"Tackling food waste means working together with all key players from public and private sectors in order to better identify, measure, understand and find solutions to deal with food waste. There is not one single cause with one solution because the food chain is a complex and dynamic system. All actors in the food chain need to work together to find solutions, from farmers, processors, manufacturers and retailers through to consumers themselves. Policy makers, research scientists, food banks and other NGOs also play an important role."