Myndigheter som ingår i vårt tillsynsuppdrag

Arkivnämnden har i uppdrag att utöva tillsyn av arkivvården hos 130 förvaltningar, bolag och stiftelser i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Varje nämnd och styrelse ses som en egen arkivbildare. Här finns en lista över alla myndigheter som ingår i vårt tillsynsuppdrag. Listan uppdaterades 2020-04-30.

Västra Götalandsregionen

Arkivnämnden är arkivmyndighet för 34 nämnder/styrelser, sex bolag och sex stiftelser inom Västra Götalandsregionen. Förutom arkiv- och offentlighetslagstiftningen ska arkivbildarna tillämpa det styrande dokumentet Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Regionarkivets tillsyn

Nämnder och förvaltningsstyrelser i Västra Götalandsregionen

 • Fastighetsnämnden
 • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Kulturnämnden
 • Miljönämnden
 • Naturbruksstyrelsen
 • Norra patientnämnden
 • Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
 • Patientnämnden i Göteborg
 • Regionstyrelsen
 • Regionutvecklingsnämnden
 • Revisorskollegiet
 • Servicenämnden
 • Smittskydd
 • Styrelsen för folkhögskolorna
 • Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård
 • Styrelsen för Habilitering och hälsa
 • Styrelsen för kulturutveckling
 • Styrelsen för NU-sjukvården
 • Styrelsen för Närhälsan
 • Styrelsen för Regionhälsan
 • Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Styrelsen för sjukhusen i Väster
 • Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
 • Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Södra patientnämnden
 • Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Tandvårdsstyrelsen
 • Västra patientnämnden
 • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Östra patientnämnden
 • Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Bolagsstyrelser i Västra Götalandsregionen

 • Styrelsen för Film i Väst AB
 • Styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB
 • Styrelsen för GöteborgsOperan AB
 • Styrelsen för Regionteater Väst AB
 • Styrelsen för Turistrådet Västsverige AB
 • Styrelsen för Västtrafik AB

Stiftelsestyrelser med ledamöter utsedda av Västra Götalandsregionen

 • Styrelsen för Stiftelsen Skaraborgsinstitutet
 • Styrelsen för Stiftelsen James F Dicksons minnesfond
 • Styrelsen för Stiftelsen Kronofogde Herman Julius Nordbergs stiftelse
 • Styrelsen för Stiftelsen Göteborgs sjuksköterskors pensions och understödsfond
 • Styrelsen för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen
 • Styrelsen för Stiftelsen Bohusläns museum

Göteborgs Stad

Arkivnämnden är arkivmyndighet för 31 bolag, 22 facknämnder, 10 stadsdelsnämnder, 21 stiftelser och ett samordningsförbund inom Göteborgs Stad. Förutom arkiv- och offentlighetslagstiftningen ska arkivbildarna tillämpa det styrande dokumentet Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad.

Läs mer om Regionarkivets tillsyn

Nämnder i Göteborgs Stad

 • Byggnadsnämnden
 • Fastighetsnämnden
 • Förskolenämnden
 • Grundskolenämnden
 • Idrotts- och föreningsnämnden
 • Inköps- och upphandlingsnämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Kretslopp och vattennämnden
 • Kulturnämnden
 • Lokalnämnden
 • Miljö- och klimatnämnden
 • Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning
 • Nämnden för Intraservice
 • Nämnden för Konsument- och medborgarservice
 • Park- och naturnämnden
 • Revisorskollegiet
 • Social resursnämnd
 • Stadsdelsnämnden Angered
 • Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo
 • Stadsdelsnämnden Centrum
 • Stadsdelsnämnden Lundby
 • Stadsdelsnämnden Majorna-Linné
 • Stadsdelsnämnden Norra Hisingen
 • Stadsdelsnämnden Västra Göteborg
 • Stadsdelsnämnden Västra Hisingen
 • Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda
 • Stadsdelsnämnden Östra Göteborg
 • Trafiknämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndarnämnden

Bolagsstyrelser i Göteborgs Stad

 • Styrelsen för BoPlats Göteborg AB
 • Styrelsen för Bostads AB Poseidon
 • Styrelsen för Business Region Göteborg AB
 • Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB
 • Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB
 • Styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon
 • Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden
 • Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
 • Styrelsen för Got Event AB
 • Styrelsen för Gryaab AB
 • Styrelsen för Gårdstensbostäder AB
 • Styrelsen för Göteborg & Co AB
 • Styrelsen för Göteborg Energi AB
 • Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB
 • Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB
 • Styrelsen för Göteborgs Hamn AB
 • Styrelsen för GS Buss AB
 • Styrelsen för GS Trafikantservice AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stads Bostads AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stads Parkerings AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB
 • Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB
 • Styrelsen för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)
 • Styrelsen för Higab
 • Styrelsen för Liseberg AB
 • Styrelsen för Renova AB
 • Styrelsen för Renova Miljö AB
 • Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB
 • Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB

Stiftelsestyrelser med ledamöter utsedda av Göteborgs Stad

 • Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse
 • Styrelsen för Stiftelsen Broströmska sjukhemmets donationer
 • Styrelsen för Stiftelsen Broströmska stiftelsen
 • Styrelsen för Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset
 • Styrelsen för Stiftelsen Dalheimers donation
 • Styrelsen för Stiftelsen Emily Wijks stiftelse
 • Styrelsen för Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond
 • Styrelsen för Stiftelsen Grosshandlare Axel H Ågrens Donationsfond
 • Styrelsen för Stiftelsen Göteborgs Sjukhem
 • Styrelsen för Stiftelsen Ingeborg och Knut J:son Mark Stiftelse
 • Styrelsen för Stiftelsen J C E Nolleroths donationsfond
 • Styrelsen för Stiftelsen Jubileumsstiftelsen Göteborg 350 år
 • Styrelsen för Stiftelsen Louise Ekmans, född von Düben, donationsfond till behövande sjuka
 • Styrelsen för Stiftelsen Olof och Caroline Wijks stiftelse
 • Styrelsen för Stiftelsen Otium
 • Styrelsen för Stiftelsen Pensionsinrättningen för Åldersstigne eller Sjuklige Tjänare
 • Styrelsen för Stiftelsen Renströmska fonden
 • Styrelsen för Stiftelsen Sjöfartsmuseet
 • Styrelsen för Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond
 • Styrelsen för Stiftelsen ålderdomshemmet i Göteborg
 • Styrelsen för Wahlqvist-Andahls stiftelse

Styrelser för samordningsförbund i Göteborg

 • Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg