Murare vid Hästebacken, Kungsgatan 10, 1908 ur arkivet Byggnadsarbetareförbundet avdelning 12. Fotograf okänd.

Ordna föreningsarkiv

Här får du som har hand om en förenings arkiv eller ett personarkiv några tips för att få ordning på handlingarna.

Utse en arkivansvarig

I en förening är det lämpligt att utse en arkivansvarig som ser till att föreningens handlingar hålls samlade så de inte riskerar att skingras. Om föreningen väljer att deponera sitt material hos Göteborgs föreningsarkiv kan denna person vara kontaktperson.

Ordna handlingar

Handlingar som sätts in i pärmar kan du placera i kronologisk ordning. Skilj på olika slags handlingar, exempelvis protokoll, korrespondens och ekonomi, så att de förvaras var för sig i var sin pärm.

Ta bort plastfickor, tejp, häftklamrar och gem från handlingarna innan de arkiveras. Plast och metall skadar både pappret och texten på pappret.

Skilj på det som ska sparas och det som ska slängas

Om ni har bestämt att en viss typ av handlingar inte behöver sparas för all framtid kan dessa handlingar förvaras för sig, så blir det lätt att sortera ut dem när det blir dags att städa i arkivet.

Datera viktiga handlingar

Kom ihåg att datera viktiga handlingar som protokoll och verksamhetsberättelser. Skriv gärna på pärmryggen vad pärmen innehåller, till exempel "Styrelseprotokoll 2005-2010".

Använd gärna arkivgodkänt materiel

Vi rekommenderar att även föreningar använder arkivgodkänt materiel. Handlingar som ska bevaras för framtiden behöver framställas och lagras med arkivgodkänt eller åldersbeständigt materiel. Det gäller till exempel papper, pennor, stämplar, kopiatorer och skrivare. RISE Research institutes of Sweden certifierar produkter som märks med RISE certifieringsmärke för arkivmateriel och beteckningen "Svenskt arkiv".

Se lista över certifierade produkter på RISE:s webbplats

Använd arkivskåp

Klubbstugor och möteslokaler kan bli utsatta för inbrott och skadegörelse. Skydda handlingarna mot brand, fukt och skadeinsekter genom att använda brandklassade arkivskåp.

Digitala handlingar

Om föreningen har en mindre mängd digitala handlingar är det lättast att skriva ut dessa på papper för att bevara dem in i framtiden. Om föreningen har en större mängd digitala handlingar kan du kontakta Göteborgs föreningsarkiv för att se om vi kan hjälpa till.

Överlämna föreningsarkiv till Regionarkivet

Läs om villkoren för att deponera arkiv eller överlämna som gåva.