En medarbetare letar i en arkivbox. Foto: Thomas Johansson.

Arbeta med arkiv


Här finns information för dig som arbetar med arkiv- och informationshantering. Kanske arbetar du inom VGR, Göteborgs Stad eller inom en fristående verksamhet som barnavårdscentral, skola eller tandvårdsklinik. Här finns också information för dig som har hand om föreningsarkiv.

Utgångspunkten för allt arbete med arkiv är grundlagen tryckfrihetsförordningen (TF) som säger att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna öppenhet är en förutsättning för Sveriges demokrati. 

För att det ska vara möjligt för människor att utöva rätten att ta del av allmänna handlingar behöver vi ha en god arkiv- och informationshantering, så att rätt information bevaras och går att hitta. Utöver TF finns flera andra lagar, förordningar och lokala styrande dokument för arkiv- och informationshanteringen.

På de här sidorna hittar du information som underlättar ditt viktiga arbete.