Elevhälsan


Här kommer du i kontakt med oss på elevhälsan

Elevhälsan

Elevhälsans uppgift är att se till att eleverna mår bra. Kontakta någon av oss om du behöver någon att prata med. 

Kurator
Carina Ohlson
Telefon: 031-367 22 14
Mobil: 072-554 15 90
E-post: carina.ohlson@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Jeanette Rohdin
Mobil: 0722-558978
E-post: jeanette.rohdin@educ.goteborg.se

Skolpsykolog
Linda Ljungskog
Mobil: 070-468 32 49
E-post: linda.ljungskog@educ.goteborg.se 

Specialpedagog/speciallärare
Karin Eneling, specialpedagog
Mobil: 072-534 87 59
E-post: karin.eneling@educ.goteborg.se

Ingrid Övrevik, speciallärare
Mobil: 070-364 43 05
E-post: ingrid.ovrevik@educ.goteborg.se

Elevassistenter
Anna Feurst Winberg  föräldraledig 
Mobil: 073-867 02 98
E-post: anna.vinberg@educ.goteborg.se

Pia Bohlin
Mobil: 070-761 59 37
E-post: pia.rasmussen@educ.goteborg.se 

Eva Johannesson
Mobil: 070-285 38 04
E-post: eva.johannesson@educ.goteborg.se

Ann Jarlow
Mobil: 070-092 16 70
E-post: ann.jarlow@educ.goteborg.se