Elevhälsan

Här kommer du i kontakt med oss på elevhälsan

Kurator

Carina Ohlson
Telefon: 031-367 22 14
Mobil: 072-554 15 90
E-post: carina.ohlson@educ.goteborg.se

Skolsköterska

Jeanette Rohdin
Mobil: 0722-558978
E-post: jeanette.rohdin@educ.goteborg.se

Specialpedagog/speciallärare

Karin Eneling, specialpedagog
Mobil: 072-534 87 59
E-post: karin.eneling@educ.goteborg.se

Ingrid Övrevik, speciallärare
Mobil: 070-364 43 05
E-post: ingrid.ovrevik@educ.goteborg.se

Elevassistenter

Pia Bohlin
Mobil: 070-761 59 37
E-post: pia.rasmussen@educ.goteborg.se 

Eva Johannesson
Mobil: 070-285 38 04
E-post: eva.johannesson@educ.goteborg.se