Skolledning

Kontaktuppgifter till skolledningen

Rektor för Restaurang och livsmedelsprogrammet samt lärling

Magdalena Claesén
E-post: magdalena.claesen@educ.goteborg.se
Mobil: 076-697 39 19
Telefon: 031-367 22 01


Tf. rektor för Hotell-och turismprogrammet, IMY och förberedelseprogram


Linda Peterson
E-post: linda.peterson@educ.goteborg.se
Mobil: 070-776 71 88


Skicka gärna SMS så svarar vi så fort vi kan.