Skolledning

Kontaktuppgifter till skolledningen

Rektor för Restaurang och livsmedelsprogrammet samt lärling
Lena Jangvik
E-post: lena.jangvik@educ.goteborg.se
Mobil: 070-540 83 62

Rektor för Hotell och turism, IMYRK och förberedelseprogram
Asal Razzagi
E-post: asal.razzagi@educ.goteborg.se
Mobil: 070-776 71 88 

Skicka gärna SMS så svarar vi så fort vi kan.