Sjukanmälan
Vårdnadshavare anmäler frånvaro på elever under 18 år. Frånvaroanmälan görs varje dag i Vklass
Anmälan som görs till undervisande lärare/mentor kommer inte att registreras. Är du på APL ska du också kontakta din APL-plats. 

Ledighet
Skolan kan bevilja ledighet från studierna om det finns särskilda skäl. En förutsättning för att skolan ska bevilja en ledighetsansökan är att du som elev för övrigt har god närvaro och når målen för din utbildning. 

Observera att de kunskapsluckor som eventuellt uppstår på grund av frånvaron måste du som elev själv ta igen. De prov och examinationer som ges under frånvaron kommer att saknas för dig, vilket gör att betygsunderlaget i vissa kurser kan bli sämre för dig än för dina kamrater. Ledigheter under nationella prov medges ej.

Redovisningar som ska lämnas innan under frånvaron måste normalt lämnas innan ledigheten påbörjas.

Vårdnadshavare och frånvaro
Som vårdnadshavare kan du på Vklass ta del av ditt barns samlade frånvaro till han/hon fyllt 18 år. Om eleven godkänner det, kan du ha tillgång till Vklass även därefter. Ladda ner Vklass-appen för enkel åtkomst i din mobil.