Provanställning Scandic


Ett nytt och fördjupat samarbete som innebär att en examen från Hotell- och turismprogrammet på Esters ger dig garanterad provanställning för fast jobb på ett Scandichotell i Göteborgsregionen. En avslutad gymnasieutbildning, en yrkesexamen och ett erbjudande om fast jobb – kan det bli bättre?

Samarbetet mellan Scandic och Ester Mosessons gymnasium innebär att du ska göra minst 50 procent av din APL på Scandic. Beroende på vilken kurs du läser i skolan så matchas du med rätt avdelning och med rätt handledare.

Alla handledare på Scandic går Skolverkets handledarutbildning så att de är väl förberedda på att ta emot dig. När du tar examen med fullständiga betyg från Hotell- och turismprogrammet är du garanterad en provanställning för ett fast jobb på minst 80 procent  på ett Scandichotell i Göteborgsregionen.