Övrig personal

Här finns kontaktuppgifter till den övriga personalen

Tvätt/städ:
Vesna Petric, städinstruktör
Mobil: 072-856 52 92

Hanifa Beharovic
Mobil: 070-364 47 08

Niculina Serban
Mobil: 070-361 21 94

Jolanta Ostanek
Mobil: 070-258 70 14

Elevtorget
Eva Johannesson
Mobil: 070-28553804

Produktionsledare
Eva Nejman
Telefon: 031-367 22 62
Mobil: 070-321 13 38

Jonas Börjesson
Telefon: 031-367 22 62
Mobil: 072-534 88 53

Husfru
Lile Stojanovska,
Mobil: 070-364 53 52

Lagerförman 
Kwon Cho
Telefon: 031-367 22 65
Mobil: 072-8554067