Foto: Christer Andersson.

Yrkespaket Kock


Yrkespaket Kock är en tvåårig utbildning där du läser en kombination av gymnasiekurser som gör att du kan söka jobb inom kockyrket.

Om utbildningen

Yrkespaket är en utbildning för dig som går på ett introduktionsprogram och som vill lära dig grunderna i ett yrke. Kockyrket är ett skapande yrke och som kock bör man därför ha ett stort intresse för mat och för att skapa nya maträtter och smaker. För att arbeta som kock behöver du vara flexibel, stresstålig och ha hög samarbetsförmåga. Yrkespaket Kock förbereder dig för att söka jobb inom restaurangbranschen. Du läser en kombination av gymnasiekurser som gör att du kan söka jobb efter din utbildning. Utbildningen är två år.

Kurser

Du läser yrkesämnen på gymnasienivå, till exempel kurser som hygien, livsmedels- och näringskunskap, branschkunskap inom restaurang och livsmedel och service och bemötande.

Kurser och poäng

  • Hygien, 100 poäng
  • Livsmedels- och näringskunskap 1, 100 poäng
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 poäng
  • Service och bemötande 1, 100 poäng
  • Servering 1, 100 poäng
  • Matlagning 1, 100 poäng
  • Matlagning 2, 200 poäng
  • Matlagning 3, 200 poäng
  • Specialkoster, 100 poäng
  • Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100 poäng

Praktik (APL)

Du kommer att vara ute på en arbetsplats under minst halva din utbildning. Lärare från skolan kommer att besöka dig regelbundet för att bedöma dina kunskaper tillsammans med dina handledare på arbetsplatsen.

Efter din utbildning

När du är klar med utbildningen får du ett gymnasieintyg. Målet är att du ska kunna söka jobb inom det yrke som du utbildat dig för. Du kan till exempel arbeta på lunchrestaurang, på finkrog med à la carte och gourmetmat, hos en festarrangör eller på kafé. Du kan också arbeta i en personalmatsal eller i en skola med storkök där stora mängder mat tillagas varje dag. Om du vill ta en gymnasieexamen senare kan du komplettera med kurser på vuxenutbildningen.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.


Vad du som studie- och yrkesvägledare behöver veta

Yrkespaket Kock på Ester Mosessons gymnasium är två år. Målsättningen är att eleven ska bli anställningsbar och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning ska rektor upprätta ett gymnasieintyg som visar de kunskaper som eleven fått i form av betyg, men även andra relevanta kunskaper och erfarenheter ska framgå, till exempel genomförd yrkespraktik.

Eleven söker till programmet med vägledning av en studie- och yrkesvägledare i antagningssystemet INDRA. Övergångar till och från programmet görs efter samråd mellan elev (och vårdnadshavare för omyndig elev), avlämnande rektor, representant för Avdelningen för planering och utveckling, Utbildningsförvaltningens kartläggare och mottagande rektor.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:

Tf. rektor för Hotell-och turismprogrammet, IMY och förberedelseprogram

Linda Peterson
E-post: linda.peterson@educ.goteborg.se
Mobil: 070-776 71 88