Lindholmens gymnasiebibliotek

Studieplatser, hjälp med källkritik, gratis wifi. Lindholmens gymnasiebibliotek är skolbibliotek för alla gymnasieskolor på Lindholmen.

Gymnasieskolorna på Lindholmen har ett riktigt skolbibliotek med generösa öppettider där du som elev kan plugga, låna böcker, läsa tidskrifter och få hjälp med källkritik för ditt gymnasiearbete. Här finns ett femtiotal studieplatser, kunniga bibliotekarier och gratis wifi. 

Biblioteket har öppet varje dag mellan klockan 9 och 16. All information om biblioteket hittar du på bibliotekets googlesajt: Lindholmens gymnasiebibliotek.  

Personlig bibliotekarie

Alla skolor på Lindholmen har en egen gymnasiebibliotekarie. Lisbeth Feldt är Ester Mosessons bibliotekarie och kontaktperson. Lisbeth har lång erfarenhet både som pedagog och som bibliotekarie på olika typer av bibliotek, bland annat på yrkesprogram. De senaste åren har hon jobbat här på biblioteket som ansvarig för vuxenverksamheten. Lisbeth är engagerad i det livslånga lärandet och att göra litteratur och kultur attraktivt och tillgängligt för alla. Hon kommer gärna och träffar personalen!

Lisbeth Feldt
Telefon: 072-856 57 53
E-post: lisbeth.feldt@educ.goteborg.se