Elevhälsan

Elevhälsans uppgift är att se till att eleverna mår bra. Kontakta någon av oss om du behöver någon att prata med. 

Kurator
Carina Ohlson
Telefon: 031-367 22 14
Mobil: 072-554 15 90
E-post: carina.ohlson@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Elisabeth Andreasson
Mobil: 0722-558978
E-post: elisabeth.andreasson@educ.goteborg.se

Specialpedagog/speciallärare
Karin Eneling, specialpedagog
Mobil: 072-534 87 59
E-post: karin.eneling@educ.goteborg.se

Ingrid Övrevik, speciallärare
Mobil: 070-364 43 05
E-post: ingrid.ovrevik@educ.goteborg.se

Elevassistenter
Anna Feurst Winberg
Mobil: 073-867 02 98
E-post: anna.vinberg@educ.goteborg.se

Pia Bohlin
Mobil: 070-761 59 37
E-post: pia.rasmussen@educ.goteborg.se 

Eva Johannesson
Mobil: 070-285 38 04
E-post: eva.johannesson@educ.goteborg.se