APL-lärare

Kontakter till oss som tar hand om APL

Restaurang- och livsmedelsprogrammet kök och servering ÅR 2 och 3

Mari Mårtensson
mari.martensson@educ.goteborg.se

Restaurang- och livsmedelsprogrammet bageri/konditori ÅR 2 och 3

Börje Carlsson
borje.carlsson@educ.goteborg.se

Restaurang- och livsmedelsprogrammet lärlingar

Mari Mårtensson  servering
mari.martensson@educ.goteborg.se

Ewa Redig  kök
ewa.redig@educ.goteborg.se

Börje Carlsson  bageri
borje.carlsson@educ.goteborg.se