APL-lärare

Kontakter till oss som tar hand om APL

Restaurang- och livsmedelsprogrammet kök och servering ÅR 2 och 3
Marie Mårtensson
Telefon: 031-367 22 41
Mobil: 070-744 27 79

Restaurang- och livsmedelsprogrammet bageri/konditori ÅR 2 och 3
Börje Carlsson
Mobil: 070-248 46 00

Restaurang- och livsmedelsprogrammet kött/charkuteri ÅR 2 och 3
Lars-Erik Lindberg
Mobil:070-364 57 48

Restaurang- och livsmedelsprogrammet lärlingar
Telefon: 031-367 22 71

Marie Ekberg servering
Mobil: 070-999 91 24

Sofia Helsén kök
Mobil: 070-5395323

Börje Carlsson bageri
Mobil: 070-248 46 00