Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild för miljö och klimat med bin, träd, sol och blommor

Miljö och klimat i stadsutvecklingen

Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete. För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar stad sker på bred front inom stadens verksamheter.

Nyheter om miljö och klimat

Lisa Ekström pratar om Cool cities på en scen

Cool Cities vill skapa klimattåliga städer

2024-04-10

Cool Cities är ett projekt där fokus ligger på att skapa förutsättningar för att planera våra städer för ett varmare klimat, berättar Lisa Ekström, klimatstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen som till…

Göteborgs marina kolonilott finalist i europeisk tävling

2024-03-08

Flytevi, den första stadsnära havsodlingen i Sverige, är finalist i den prestigefyllda tävlingen New European Bauhaus. Göteborgs marina kolonilott finns i en av hamnbassängerna i Frihamnen och har tag…

Man i blå kavaj i mikrofon i FN:s generalförsamling i New York.

Göteborgs Stad nomineras till Solenergipriset

2024-03-06

Två av stadsfastighetsförvaltningens medarbetare inom solenergi är nominerade till Solenergipriset! Det är Johan Gunnebo och Lars Berndtsson som förra året representerade Sverige vid FN-konferensen HL…

Maskinparken – ett gott exempel på klimatanpassning

2024-02-22

Boverket lyfter fram Maskinparken på Lindholmen som ett inspirerande exempel på gestaltning av klimatanpassningsåtgärder.

Visionsbild över Kvilleparken med grönska

Backaplan tar sig an framtida klimatutmaningar

2023-12-20

Göteborg förbereder sig för att möta kommande klimatutmaningar. Vid planering av en ny stadsdel på Backaplan arbetar staden med ett helhetsgrepp kring vatten för hela området. Verktygen är tidig plane…

Blåaktig illustration som visar Gustaf Adolfs Torg om klimatet gör att kanalen svämmar över

Stora mängder vatten är en av stadens utmaningar

2023-11-07

Klimatfrågor är mer aktuella än någonsin och de finns med som en naturlig del i stadsutvecklingen. När Göteborgs Stad planerar för nya byggnationer görs det med hänsyn till de stigande vattennivåerna.…

Fjärdingsparken öppnar – redo för besökare och skyfall

2023-11-02

Fredag 3 november öppnar den andra och sista etappen av Fjärdingsparken, som ligger i Flunsåsstråket. Förutom att ge besökare möjlighet till gröna möten, aktiviteter och lek ska den här delen av parke…

Opalparken tar hand om 3000 kubikmeter regnvatten

2023-10-30

De närmsta decennierna väntas alltmer extremväder och som följd mer skyfall än vad vi tidigare har kunnat hantera. Våra dagvattenbrunnar klarar inte av mer intensiva regn och skyfall utan att svämmas …

Virtuella Göteborg — hur påverkar jordens klimat Göteborg

${loading}