Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild för miljö och klimat med bin, träd, sol och blommor

Miljö och klimat i stadsutvecklingen

Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete. För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar stad sker på bred front inom stadens verksamheter.

Göteborgs stads miljö- och klimatprogram

Programmet innehåller tre miljömål för en ekologisk hållbar stad som handlar om naturen, klimatet och människan. Under dessa tre miljömål finns 12 delmål som fokuserar på Göteborg Stads egna verksamheter

Ultrafilter för vatten

Redan idag har Göteborg ett mycket bra dricksvatten som göteborgarna kan känna sig trygga med. På Alelyckans vattenverk installerar Kretslopp och vatten något som kallas för ultrafilter, för att säkra framtidens dricksvatten. Lackarebäcks vattenverk har ultrafilter sedan 2016.

Nyheter om miljö och klimat

Man på cykel som cyklar vid Stenpiren
2023-01-11

Var med och bidra till ett hållbart resande

Göteborgs Stad och EU projektet Mosaic, erbjuder möjlighet att delta i ett innovativt och samskapande innovationsprogram. Vi vill arbeta med dig (invånare, föreningar, lokala företag, forskare, offent…

Bild på en gångväg med gröna ängar och träd
2023-01-02

Gångväg i Kvibergs Park rustas upp

Med start 2 januari rustar stadsmiljöförvaltningen upp en gångväg i Kvibergs Park för att den ska bli mer tillgänglig och ändamålsenlig.

Tomater, gurkor och sallad på ett bord
2022-01-31

Cirkulära affärsmodeller har skapat gröna näringar

För att kunna bygga verkligt hållbara städer måste vi ha en hållbar matproduktion. Det är det bakomliggande syftet med projektet CAGN som nu avslutas. I projektet har man testat en ny affärsmodell för…

Virtuella Göteborg — hur påverkar jordens klimat Göteborg

${loading}