Till sidans huvudinnehåll
illustration för miljö och klimat, träd, bin och blommor

Miljö och klimat i stadsplaneringen

Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att värden och funktioner minskar eller försvinner, kompenserar vi genom olika åtgärder. Staden arbetar brett för att möta klimatförändringarna med höga vattenstånd, mer regn och varmare temperatur.

Om miljö och klimat i stadsplaneringen

Här kan du läsa hur staden arbetar med frågor kring mark, miljö och klimat inom stadsbyggande.

Vägledning för buller vid planering av bostäder

Exponering för höga bullernivåer är kopplade till stressreaktioner i kroppen. Buller har därför i forskning kopplats samman med ökade risker för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Vid planering av bostäder är det viktigt att minimera bullrets negativa effekter på stadens invånare.

Grönytefaktorer och kompensationsåtgärder

Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att värden och funktioner minskar ska kompensationsåtgärder fungera som en ersättning. Åtgärderna kan vara att skapa nya eller förbättra befintliga natur- och rekreationsvärden.

Klimatförändringar och extremt väder

När Göteborgs Stad planerar för nya byggnationer måste det göras med hänsyn till de stigande vattennivåerna. Runt år 2030-40 behöver mer omfattande skydd mot högvatten vara på plats.

En rubrik

Lisa Ekström pratar om Cool cities på en scen

Cool Cities vill skapa klimattåliga städer

2024-04-10

Cool Cities är ett projekt där fokus ligger på att skapa förutsättningar för att planera våra städer för ett varmare klimat, berättar Lisa Ekström, klimatstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen som till…

Göteborgs marina kolonilott finalist i europeisk tävling

2024-03-08

Flytevi, den första stadsnära havsodlingen i Sverige, är finalist i den prestigefyllda tävlingen New European Bauhaus. Göteborgs marina kolonilott finns i en av hamnbassängerna i Frihamnen och har tag…

Man i blå kavaj i mikrofon i FN:s generalförsamling i New York.

Göteborgs Stad nomineras till Solenergipriset

2024-03-06

Två av stadsfastighetsförvaltningens medarbetare inom solenergi är nominerade till Solenergipriset! Det är Johan Gunnebo och Lars Berndtsson som förra året representerade Sverige vid FN-konferensen HL…

Maskinparken – ett gott exempel på klimatanpassning

2024-02-22

Boverket lyfter fram Maskinparken på Lindholmen som ett inspirerande exempel på gestaltning av klimatanpassningsåtgärder.

Visionsbild över Kvilleparken med grönska

Backaplan tar sig an framtida klimatutmaningar

2023-12-20

Göteborg förbereder sig för att möta kommande klimatutmaningar. Vid planering av en ny stadsdel på Backaplan arbetar staden med ett helhetsgrepp kring vatten för hela området. Verktygen är tidig plane…

Blåaktig illustration som visar Gustaf Adolfs Torg om klimatet gör att kanalen svämmar över

Stora mängder vatten är en av stadens utmaningar

2023-11-07

Klimatfrågor är mer aktuella än någonsin och de finns med som en naturlig del i stadsutvecklingen. När Göteborgs Stad planerar för nya byggnationer görs det med hänsyn till de stigande vattennivåerna.…

Fjärdingsparken öppnar – redo för besökare och skyfall

2023-11-02

Fredag 3 november öppnar den andra och sista etappen av Fjärdingsparken, som ligger i Flunsåsstråket. Förutom att ge besökare möjlighet till gröna möten, aktiviteter och lek ska den här delen av parke…

Opalparken tar hand om 3000 kubikmeter regnvatten

2023-10-30

De närmsta decennierna väntas alltmer extremväder och som följd mer skyfall än vad vi tidigare har kunnat hantera. Våra dagvattenbrunnar klarar inte av mer intensiva regn och skyfall utan att svämmas …

Relaterad information

Barn med fräknar som luktar på en blomma
Göteborg växer

Göteborgs stads miljö och klimatprogram

Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete. För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar stad sker på bred front inom stadens verksamheter.

${loading}