Till sidans huvudinnehåll
ett polyetenrör

Elektrifierad rörspräckning


På Stjärnbildsgatan och Merkuriusgatan kommer Kretslopp och vatten förnya dricksvattenledningarna genom så kallad rörspräckning. Dricksvattenledningarna där är från 1966 och behöver bytas ut. Projektet använder nya miljövänliga metoder.

Vad?

På Stjärnbildsgatan och Merkuriusgatan kommer Kretslopp och vatten förnya dricksvattenledningarna genom så kallad rörspräckning. Då skjuts ett nytt rör in i den gamla ledningen som spricker samtidigt som den skapar en kanal för den nya ledningen. Här kommer Kretslopp och vatten använda en ny metod och utföra rörspräckningen elektriskt. Det innebär att man använder grävmaskin och lastbil som går på eldrift, och dessutom använder elektriska ”småmaskiner” så som till exempel paddor som används för att jämna till marken. Kretslopp och vatten kommer även återanvända jordmassorna från groparna som behövs för att genomföra spräckningsarbetet. På så vis minskar vi antalet transporter med lastbil. Vi kommer också använda rör av biocirkulär råvara.

Traditionellt sett utförs rörspräckning med maskiner som går på diesel och rören är gjorda av oljebaserad råvara.  

Var?

Projektet kommer utföras på Stjärnbildsgatan och Merkuriusgatan i Bergsjön i Göteborg. Här finns raka och breda gator, med liten störning från omgivande trafik. Dessutom finns möjlighet att ladda elfordon i närheten

Varför?

Dricksvattenledningarna under Stjärnbildsgatan och Merkuriusgatan är från 1966 och behöver bytas ut för att hushållen ska fortsätta få ett gott dricksvatten i kranen. Genom att utföra projektet med så liten miljöpåverkan som möjligt vill Kretslopp och vatten minska koldioxidavtrycket och använda innovativa lösningar för framtiden. Ett av Göteborgs Stads mål är att utsläppen ska ligga så nära noll som möjligt år 2030. Elektrifierad rörspräckning och biocirkulära rör är ett sätt att bidra till målet.

När?

Projektet påbörjades våren 2023 med förstudie och projektering. Under våren 2024 sätts grävskopan i marken och arbetet med att spräcka de gamla rören börjar. Projektet beräknas vara klart i september 2024.

Vem?

Kretslopp och vatten är projektägare och arbetet utförs i samarbete med ramavtalsleverantör Pollex, Göteborg Energi och Hallingplast.


Kontakt

Louise Utter Otterdahl

E-post: louise.utter.otterdahl@kretsloppochvatten.goteborg.se


Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakt

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}