Till sidans huvudinnehåll
Lisa Ekström pratar om Cool cities på en scen
Lisa Ekström berättar om Cool Cities i Rotterdam Foto: Göteborgs Stad

Cool Cities vill skapa klimattåliga städer

Publicerad 10 april 2024

Cool Cities är ett projekt där fokus ligger på att skapa förutsättningar för att planera våra städer för ett varmare klimat, berättar Lisa Ekström, klimatstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen som tillsammans med kollegan Anna Svensson nyligen har kommit hem från en kick-off för projektet.

Projektet Cool Cities startades i december 2023 och pågår till november 2027. Syftet är att bekämpa effekterna av klimatförändringar i städerna, särskilt värmeböljor. Avsikten är att skapa ett nätverk av klimattåliga städer i Nordsjöregionen, som prioriterar svala platser och skuggade områden för att skydda utsatta befolkningsgrupper. Viktiga mål är att skapa ett "coolt nätverk", genomföra kostnadseffektiva åtgärder, främja partnerskap med lokala intressenter och säkerställa ekonomisk hållbarhet.

– Detta är arbete som behöver göras oavsett om vi är med i detta projekt eller ej, och det stämmer väldigt väl med både förvaltningens och stadens klimatanpassningsarbete samt arbetet med strategin ”Grön och robust”. Vi behöver bättre material, fler och mer noggranna analyser, samt struktur och tydlighet i hur vi hanterar detta i planprocesser, beskriver Anna Svensson.

Svala öar och svala korridorer

För Göteborgs stad handlar det om att skapa förutsättningar för att planera för ett varmare klimat. Inom projektet ska det göras analyser både för att visa på riskområden vid värmeböljor och också visa möjligheter för att skapa svala öar och svala korridorer. Projektet kommer att samordnas med andra pågående arbeten med klimatanpassning inom staden.

– Med projektet får vi tillgång till kunskap och erfarenhet från städer som kommit mycket längre i sitt arbete. Vi kan kopiera och utveckla delar av deras planer och arbeten. De modeller och analyser som används har en vetenskaplig grund och baseras på arbete och forskning från bland annat Amsterdams universitet som har lång erfarenhet i att arbeta med frågorna, förklarar Lisa Ekström.

Pilotområde i Rotterdam

Klimatförändringarna är ihållande. Delar av städer med hög bebyggelsetäthet med mycket asfalt och lite grönyta kommer att värmas upp kraftigare under värmeböljor. Detta är ett växande problem speciellt för våra mest utsatta befolkningsgrupper (äldre, funktionshindrade, kroniskt sjuka), eftersom antalet värmeböljor/tropiska dagar per år kommer att fortsätta att öka på grund av klimatförändringarna.

Under kick-offen i Rotterdam gjordes bland annat ett studiebesök på ett pilotområde, ett torg/lekyta i ett socialt utsatt område med erkänd värmeproblematik.

– Området är idag ganska hårdgjort och öppet utan någon egentlig skugga eller grönska, omgärdat av stenhus och ett äldreboende. Piloten innebär att tillsammans med de boende ta fram förslag på hur området kan göras om så att det motverkar värmestress. Stort fokus ligger på medskapande, berättar Anna Svensson.

Cool Cities är initierat av flera olika städer och universitet och är delfinansierat av EU inom Interreg North Sea. I projektet deltar Sverige genom Göteborgs Stad, stadsbyggnadsförvaltningen. Övriga deltagare är Arnhem, Rotterdam, Middelburg, Amsterdam Universitet i Nederländerna, Sint Niklaas i Belgien, Göttingen, Hafen City Universitet Hamburg, Zebau i Tyskland och Saint-Omer, CAPSO, Frankrike.

${loading}