Till sidans huvudinnehåll
Maskinparken på Lindholmen. Foto: Yousef Boussir

Maskinparken – ett gott exempel på klimatanpassning

Publicerad 22 februari 2024

Boverket lyfter fram Maskinparken på Lindholmen som ett inspirerande exempel på gestaltning av klimatanpassningsåtgärder.

”En skyfallslösning utformad som en stadspark, med plats för vatten regniga dagar och för lek och rekreation alla andra dagar”; Boverket lyfter fram Maskinparken på Lindholmen som ett inspirerande exempel på gestaltning av klimatanpassningsåtgärder.

Maskinparken, som ligger framför Götaverkens gamla maskinhall M1 på Lindholmen, stod klar hösten 2022. Det är en grön, rund och kuperad park som har ersatt den tidigare parkeringsytan.

Den stora nedstänkta gräsmattan i mitten av parken är utformad för att kunna samla upp vatten från kraftiga skyfall. Hela 900 kubikmeter kan rymmas där. Om det behövs blir Maskinparken till en skyddande bassäng. Stora vattenmassor kan på detta sätt ledas undan från byggnader och vägnät som annars riskeras att skadas.  

Nu finns Maskinparken omnämnd på Boverkets webbplats som ett inspirerande exempel på hur gestaltning av klimatanpassningsåtgärder kan öka kvaliteter och upplevelsevärden i den byggda miljön.

Läs mer här (extern länk).
${loading}