17. Välj att ge din mobil ett längre liv

Vissa byter mobiltelefon som andra byter tröja. Genom att behålla din mobil något extra år gör du miljön en stor tjänst och sparar pengar på köpet.

Förläng livet på mobilen – därför är det viktigt

Precis som datorer ger mobiltelefoner upphov till miljöfarligt elektronikavfall. Så behåll din mobil något år extra innan du byter – det är bra både för miljön och din ekonomi. Följ våra råd!

Var rädd om din mobil

Skydda mobiltelefonen med ett bra skal, helst med gummikant som går upp över skärmen, och skyddsfilm över skärmen. Utsätt inte mobilen för stark kyla eller värme. Dra ur och skydda headset och laddsladdar vid transport.

Stäng av och ladda

Stäng ner appar som inte används. Använd strömspar-läge och reglera skärmens ljus­styrka. Ladda batteriet ofta. En vanlig missuppfattning är att batteriet ska laddas ur helt innan det laddas upp, men så är det inte med dagens mobiler.

Rensa bort appar

Rensa regelbundet bort appar som du inte behöver. De gör mobilen långsammare.

Fler råd

I vägledningen Förebygg IT-avfall på goteborg.se/forebyggavfall finns fler råd som hjälper dig förlänga livet på din mobil och surfplatta. Vägledningen är utformad för arbetsplatser men de flesta råd fungerar utmärkt även för hemelektronik.

Farligt avfall

Elektronikavfall klassas som farligt avfall, är skadligt för hälsa och miljö och ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Även om elektronik-avfallet återvinns, är det 25 gånger bättre för klimatet att undvika att det uppstår.

Visste du att...

  • en enda mobiltelefon ger upphov till 86 kilo avfall vid tillverkningen?
  • vi i genomsnitt köper en ny mobiltelefon vartannat år?
  • 58 procent byter ut sin mobiltelefon trots att den fortfarande fungerar?

Du minskar ditt avfall med 0,08 kg, CO2e med 14 kg och sparar 2 000 kr på att följa råden. Beräkningen baseras på att göteborgaren väljer att använda sin mobil i fyra istället för två år.