8. Välj att tvätta i gemensam tvättmaskin


Bor du i flerbostadshus med tvättstuga? Då kan den gemensamma tvättmaskinen bli rena vinstmaskinen både för dig och för miljön.

Tvätta i gemensam tvättmaskin – därför är det viktigt

Genom att tvätta i gemensam tvättmaskin sparar du inte bara energi och vatten, du hjälper också till att minska elavfallet. Så här hänger det ihop.

Färre tvättmaskiner behöver tillverkas

När många som bor i samma fastighet delar på en och samma tvättmaskin behöver färre tillverkas. Och ju färre tvättmaskiner som behöver tillverkas desto mindre råvaror och energi behövs.

Mindre energi och vatten går åt

Tvättmaskiner för yrkesbruk håller oftast längre och använ­der energi och vatten på ett effektivare sätt än tvättmaskiner för hushållsbruk.

Mindre farligt avfall när maskinen skrotas

En uttjänt tvättmaskin blir elavfall, som har stor klimatpåverkan och klassas som farligt avfall. Så ju färre tvättmaskiner som skrotas, desto mindre farligt avfall.

En egen tvättmaskin i lägenheten sparar väl tid?

Ofta är det faktiskt tvärt om. Har man en egen maskin till hands kan det bli så att man tvättar oftare, kanske med halvfulla maskiner och får lägga mer tid på att ta hand om tvätten.

Tre snabba fördelar för dig

  • Du minskar dina elkostnader.
  • Du slipper fukt, ljud och vibrationer i lägenheten.
  • Du tvättar inte i onödan.

Du minskar ditt avfall 16 kg, sparar 780 kr och minskar din CO2e-påverkan med 26 kg. Beräkningen baseras på att göteborgaren som bor i flerbostadshus väljer att utnyttja den gemensamma tvättstugan istället för att köpa en egen tvättmaskin.