Till innehåll
Foto: Louise Utter Otterdahl

Tips, råd och information från Kretslopp och vatten

Vi behöver hjälpas åt

Kretslopp och vatten arbetar för en hållbar hantering av avfall och avlopp och för dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt. I många fall är vi beroende av vad andra verksamheter och allmänheten gör. Det handlar bland annat om att förebygga sopor, sortera och återbruka, vad man får spola ner i avloppet och hur vi tar hand om vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten. På den här sidan hittar du tips och råd från Kretslopp och vatten.

${loading}