Till sidans huvudinnehåll
Två personer som håller om varandra, illustration.

Stöd till anhöriga

Du som anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats och ibland kan även du behöva stöd.

Stöd till dig som är anhörig

Har du en närstående, yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd i vardagen? Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller en god vän. Du som anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats och ibland kan också du behöva stöd.

Kalendarium

Här kan du se vilka aktiviteter som arrangeras av ett anhörigstöd nära dig.

Hitta anhörigstöd

Våra anhörigkonsulenter erbjuder samtal, enskilt eller i grupp, information, råd och vägledning.

Ideella föreningar

Det finns många ideella föreningar och organisationer där du kan träffa andra i liknande situation som din egen. Här kan du delta på träffar, i grupper eller på föreläsningar.

Aktuellt

Hilda Esping och Christian Falk jobbar som äldrekonsulenter. Båda tittar in i kameran och i bakgrunden syns grönska.
2023-06-26

Hallå där Christian Falk och Hilda Esping!

Christian och Hilda är äldrekonsulenter inom den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten i sydvästra Göteborg. De laddar för sommarens allsång i Bergkristallparken!

Tyringegården, ett stort gult herrgårdsliknande hus uppe på en kulle
2023-01-05

Fler seniorläger under 2023

Du som är ensamstående i åldern 65 år och uppåt och även du som vårdar, hjälper eller stöttar en närstående kan ha stor glädje av några dagar på en lägergård.

Relaterad information

Piller och flaskor faller ner i ett svart hål.

Behandlingsgruppen för drogproblem

Är du anhörig eller vän till en person med drog- eller alkoholberoende? Känner du dig ensam i den situationen och behöver någon att prata med? Vi kan ge dig råd och stöd. Besöken hos oss är avgiftsfria.

Familj som bor trångt

Familjehem Göteborgs Stad

Är du i behov av en stödfamilj, kontaktfamilj eller kontaktperson? Här hittar du både information om vilket stöd du kan få och hur du ansöker.

${loading}