Till sidans huvudinnehåll
Två personer samtalar med varandra

Stöd för anhöriga till äldre

Du som stödjer eller vårdar en äldre person i din närhet kan ansöka om olika former av stöd. Det kan vara ekonomiskt stöd eller olika former av avlastning i hemmet eller på korttidsboende.

Avlösning för äldre

Allt fler får stöd och vård av anhöriga. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig ibland behöva avlösning så att du får möjlighet till egna aktiviteter.

Ansök om hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som personen du vårdar kan få om du vårdar hen i hemmet.

Ansök om hemtjänst

Skulle det underlätta om personen du vårdar ansöker om hemtjänst? Det kan vara i Göteborg och på annan ort. Här får du veta hur ni i så fall gör.

Relaterad information

Seniorer tränar tillsammans. Kvinna skrattar i bakgrunden.
Omsorg och stöd

Hitta dagverksamhet

Dagverksamhet kan ge dig som vårdar en närstående i hemmet en viktig avlastning. Dagverksamheter finns för de som är 65 år eller äldre och lever med en demenssjukdom, har haft stroke eller har behov av social samvaro. För att delta i en dagverksamhet behövs ett beslut av en socialsekreterare.

Flerfamiljshus med en park bredvid.
Omsorg och stöd

Teknikstöd i hemmet

Ett sätt att känna sig trygg i hemmet för äldre kan vara att använda sig av digitala lösningar. Läs mer om trygghetstelefon, trygghetskamera och hur det kanske kan hjälpa i din situation.

Illustration av en person med ett stort öra. Ska symbolisera att lyssna.
Kommun och politik

Äldreombudsman

Göteborgs Stads äldreombudsman lyssnar in behov, intressen och viktiga frågor för de som är 65 år och äldre, och som bor i Göteborg. Vänd dig till äldreombudsmannen för att framföra dina åsikter.

Kallebäcks boende sett framifrån
Omsorg och stöd

Vård- och omsorgsboenden för personer med beroende

På Kallebäcks Vård- och omsorgsboende bor personer från ungefär 50 år och uppåt med beroendeproblematik. Du får det stöd du behöver för att leva ett meningsfullt och självständigt liv utifrån dina förutsättningar.

${loading}