Till sidans huvudinnehåll
Äldre och hemtjänstpersonal håller händer.

Hemtjänst för den du stödjer


Skulle det underlätta om personen du vårdar ansöker om hemtjänst? Det kan vara i Göteborg och på annan ort. Här får du veta hur ni i så fall gör.

Hur en ansökan om hemtjänst går till

Personen du vårdar lämnar in en ansökan och blir snart kallad till ett möte hos en socialsekreterare. Där får han/hon berätta om sitt behov av hjälp. En utredning görs om vilket stöd som behövs, om din närstående har rätt till hemtjänst och i så fall hur mycket. Ansökan prövas individuellt och beslutas med stöd av socialtjänstlagen. Utredningen avslutas med ett beslut om stödet som ansökts om beviljas eller inte. Beslutet kommer skriftligen hem till den sökandes brevlåda. Vid ett avslag på ansökan ska det finnas information om hur man gör för att överklaga. 

Ansök om hemtjänst

Personen du vårdar ansöker om hemtjänst antingen genom att ringa en socialsekreterare direkt eller genom att fylla i och skicka in blanketten nedan. Du som anhörig kan hjälpa till men ansökan måste göras av den det gäller.

Ansök genom att ringa en socialsekreterare

Ansök genom att fylla i en blankett

Blanketten skickas till:

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Att: [din stadsdel]
Box 334
421 23 Västra Frölunda

Att ansöka om hemtjänst på annan ort

Om personen du vårdar behöver få hemtjänst under en kortare period i en annan stadsdel eller kommun ansöker han eller hon om det hos sin socialsekreterare. En utredning görs om vilka behov som finns. Om ansökan blir beviljad får han eller hon hemtjänst på annan ort.

Om personen du vårdar däremot flyttar permanent till en annan kommun ska ansökan om hemtjänst göras i den kommun man flyttar till.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kotipalvelun hakeminen

Kotiapuhakemus - ansökningsblankett på finska

Kontakta en socialsekreterare

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta socialsekreterarna i området där du bor.

Information och regler

Handläggning och beslut

När du ansökt om stöd och hjälp från äldreomsorgen görs en utredning. Vill du veta mer om handläggningsprocessen och hur beslut fattas kan du läsa mer här.

Vad kostar hemtjänst?

Vad hjälp i hemmet kostar beror såklart på vilken slags hjälp du får. En del service är gratis medan andra tjänster har fast avgift.

${loading}